Izvješće sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Izvješće sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

23.4.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj u utorak, 22. travnja 2008. godine razmatran je te usvojen godišnji obračun Proračuna Grada Labina za proteklu godinu, uključujući i izvješća po programima.

Karakteristika prošlogodišnjeg gradskog proračuna  su uočena pozitivna kretanja rasta prihoda od poreza i prireza na dohodak, čije je ostvarenje za 3,5 posto ili 713.393,00 kuna veće od plana, a povećanje u odnosu na godinu dana ranije je za 81,2 posto ili nominalno 9.459.043 kuna.

 

 

Naime, do tog je povećanja većim djelom došlo zbog promjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojima je učešće jedinica lokalne samouprave povećano sa 34 na 52 posto.

 

Značajniji porast prihoda zabilježen je kod prihoda od naknada za upotrebu javnih površina čiji je indeks porasta 131,9 posto, a odnosi se na naplaćeni dvogodišnji najam štandova, te na ostvarena kapitalne donacije u iznosu od 2.919.792 kuna (LIDL i donacije zemljišta za izgradnju putova). Podbačaj prihoda u odnosu na planirane evidentiran je kod prihoda od prodaje zemljišta, prodaje poslovnih prostora IUR-a, prodaje poslovnih zgrada i stanova. Proračun Grada Labina za 2007. godinu u iznosu od planiranih 64,774 milijuna kuna ostvaren je u visini od 95,4 posto ili 61.797.065 kuna.Gradski vijećnici usvojili su i treće po redu izmjene  Pravilnika o unutarnjem redu a koje se prije svega odnose na ustrojavanje Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, te na izmjene u Upravnom odjelu za samoupravu i opće poslove i Upravnom odijelu za društvene djelatnosti.Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća bilo je i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju Ugovora. Naime, poslovi održavanja svečane javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, signalizacije te sječe šiblja ubuduće će biti ugovarani na rok od četiri godine a ne na dvije kao do sada.

gradsko vijeće sjednica Labin Odsjek za prostorno uređenje proračun