Izvješće sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

30.10.2007. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina na sjednici održanoj u ponedjeljak, 29. listopada 2007. godini nakon što ih je Elvis Zahtila, načelnik labinske Policijske postaje upoznao sa stanjem sigurnosti u prvih devet ovogodišnjih mjeseci na području Grada Labina, jednoglasno su prihvatili podnijeto izvješće. Naime, u izvještajnom razdoblju evidentirano je 145 kaznenih djela na području Grada Labina od čega je njih 118 ili 81,3 posto razriješeno. Najveći broj kaznenih djela događa se u ljetnim mjesecima. Prednjače kaznena djela iz općeg kriminaliteta i zlouporabe opojnih droga, no ohrabruje da je broj kaznenih djela u opadanju u odnosu na ranije godine.Statistički podaci pokazuju da se povećao broj maloljetnih počinitelja kaznenih djela. Ujedno je u izvještajnom razdoblju zabilježeno 37 intervencija policije zbog nekog oblika nasilja u obitelji. U oblasti prometa u prvih devet mjeseci na Labinšćini su zabilježene 303 prometne nesreće, od čega tri prometne nesreće u kojima su poginule tri osobe, dok je na području Grada Labina smrtno stradala jedna osoba. U izvještaju je naglašena uspješna suradnja sa Gradom Labinu, te istaknuti prioriteti u daljnjem razdoblju, kao što je rad na još uspješnijem podizanju efikasnosti otkrivanja imovinskog kriminaliteta, planskom pristupu smanjenja posljedica prometnih nesreća i sprječavanju zlouporabe opojnih droga.

Vijećnici su jednoglasno podržali Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za proteklu pedagošku godinu kojeg je iznijela ravnateljica vrtića Irene Smoković. Naime, pred sam kraj pedagoške godine vrtić je pohađalo 349 mališana, dok je tijekom srpnja i kolovoza ostalo upisano 270 djece.Tijekom protekle pedagoške godine naročita je pažnja bila usmjerena ka osiguravanju uvjeta za cjeloviti razvoj i unapređenje kvalitete boravka djece u predškolskoj ustanovi, usavršavanju odgajatelja i stručnih suradnika te osiguranju materijalnih uvjeta.

Gradski vijećnici su nakon razmatranja podržali i Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2006. godinu. U izvještajnom razdoblju Učilište je poslovalo pozitivno. Ostvareni su prihodi u iznosu od 4.540.415,00 kuna, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 11.395,00 kuna.

Centru „Liče Faraguna“ iz Labina dana je na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni Statuta Centra koju će donijeti Školski odbor, a odnosi se na uvjet za izbor ravnatelja.

Grad Labin od sada ima i svoj Savjet mladih Grada Labina, čime je ispunjena zakonska obaveza. Naime, Sabor Republike Hrvatske je u veljači ove godine donio Zakon o savjetima mladih te obvezao jedinice lokalne i područne samouprave za njihovo osnivanje. Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne samouprave s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život lokalnih samouprava. Prijedlogom ove Odluke Savjet mladih Grada Labina brojiti će devet članova, a u njega mogu biti birani mladi u dobi od 15 do 29 godina. Po donošenju Odluke o osnivanju savjeta mladih pristupiti će se raspisivanjem javnog poziva postupku izbora članova savjeta. Kandidate za članove predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, Gradsko vijeće mladih, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici udruživanja mladih.

Gradski su vijećnici na jučerašnjoj sjednici donijeli Odluku o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Labina čime je završen postupak usklađivanja sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (ZOP), kao i Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike.

Nakon rasprave gradski vijećnici odgodili su donošenje Odluke o potvrđivanju Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Labina za iduću sjednicu.

Labin sjednica gradskog vijeća politika gospodarstvo društvo