Izvješće sa 107. sjednice Poglavarstva Grada Labina

Izvješće sa 107. sjednice Poglavarstva Grada Labina

13.5.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina  održanoj u srijedu, 13. svibnja 2009. godine koja je ujedno bila i posljednja u ovome mandatu, članovi Poglavarstva Grada Labina donijeli su Odluku o izmjeni Odluke o rasporedu i uvjetima korištenja lokacija u Rapcu, što znači da se ide na raspisivanje ponovnog natječaja  za one lokacije koje su po prvom natječaju ostale slobodne. U provedenom postupku javne nabave male vrijednosti za ustupanje radova na sanaciji fasade Osnovne škole Ivo Lola Ribar iz Labina- Područna škola Vinež, za najpovoljnijeg ponuditelja, među tri prispjele ponude je ponuda tvrtke „Maling“ d.o.o. Labin s ponuđenim iznosom od 153.202,50 kuna (bez PDV-a).

U provedenom pregovaračkom postupku bez prethodne objave sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu-Zavodom za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu za uslugu izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina, prihvaćen je iznos od 250.000,00 kuna bez PDV-a.Ujedno je Poglavarstvo Grada Labina dodijelilo Udruzi „Kova je nasa“ iz Labina i Udruzi pčelara Labin, kancelarijske prostore u Rudarskoj ulici br.1 za obavljanje njihove djelatnosti.

Na sjednici je usvojen Zaključak za izradu varijantnih rješenja Rabac- širi centar te imenovan Ocjenjivački sud, tehnička komisija i tajnik. Za predsjednika Ocjenjivačkog suda i voditelja radionice imenovan je Slavko Batelić, dipl.ing.arh.. Naime, Poglavarstvo Grada Labina pokreće postupak urbanističko-arhitektonske radionice za dobivanje varijantnih urbanističko-arhitektonskih rješenja za turističku zonu St. Andrea (bez hotela Marina i Mediteran) na temelju kojih će se odabrati rješenje koje će biti podloga za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Labina u tom dijelu.

 

Ovaj se postupak pokreće u suradnji sa zainteresiranim tvrtkama i to HP Rabac d.d. iz Rapca, Istra-Fortuna d.o.o. Rabac te sa Porečko-pulskom biskupijom-Župom Sv. Andrije. Područje obuhvata urbanističko-arhitektonske radionice je određeno istočnim rubom stambenog naselja i zapadnim rubom turističke zone Lanterna-Girandella. U sastav zone ulaze postojeći objekti Istra i Fortuna te prostori uz hotel Polux i Castor pa južno do obalne šetnice uključujući i bivši restoran St. Andrea, odnosno površina od oko 12 hektara.   

Članovi Poglavarstva Grada Labina donijeli su i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina, kojom su definirani članovi Vijeća po ustanovama i institucijama. Inače, Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina djeluje od 2004. godine i drugi je grad u Hrvatskoj koji je ustanovio Vijeće za komunalnu prevenciju.

Poglavarstvo Grada Labina donijelo je Odluku o početku postupka javne nabave za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju raskrižja kod Gradskog groblja Labin sa pripadajućom infrastrukturom. Procijenjena vrijednost nabave je 269.468,85 kuna bez PDV-a.

Kao i ranijih godina, i ovoga ljeta na labinskim prometnicama biti deset pripadnika prometne jedinice mladeži, zaključilo je Poglavarstvo Grada Labina. Njihov je zadatak da upravljaju prometom na raskrižjima u Gradu Labinu, te vrše nadzor parkiranja vozila, osiguravaju prijelaz djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza te druge poslove nadzora vozila i vozača.

Poglavarstvo Grada Labina rasporedilo je iznos od 25 tisuća kuna Auto klubu Pula-Rovinj za sufinanciranje troškova organizacije brdske auto utrke Rabac-Labin održane od 17. do 19. travnja 2009. godine, te iznos od tisuća kuna Narodnom muzeju Labin za manifestaciju povodom obilježavanja Svjetskog dana muzeja.

Na kraju sjednice, labinski gradonačelnik Tulio Demetlika zahvalio se svojim zamjenicima te članicama i članovima Poglavarstva Grada Labina, kao i pročelnicima Grada Labina na suradnji i radu tijekom proteklog razdoblja. Ujedno je pozvao članice i članove Poglavarstva da i u narednom razdoblju sudjeluju u svim aktivnostima Grada Labina.

poglavarstvo demetlika udruga kova je nasa narodni muzej vijeće gradske tvrtke sufinanciranje gospodarstvo maling d.o.o.