Izvješće sa 70. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Izvješće sa  70. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

6.12.2007. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Članovi Poglavarstva Grada Labina na sjednici održanoj 5.11. očitovali su se na pristigle amandmane na prijedlog Proračuna Grada Labina za 2008. godinu. U propisanom roku pristigli su amandmani Odbora za kulturu, Odbora za gospodarstvo i Odbora za sport Gradskog vijeća Grada Labina.

Poglavarstvo Grada Labina prihvatilo je amandman Odbora za kulturu a koji se odnosi na Galeriju Alvona i povećanje od 5.000,00 kuna za likovnu djelatnost, kao i amandman Odbora za sport koji se odnosi na prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata u 2008. godini a tiče se osiguravanja sredstava u visini od 50 tisuća kuna za izradu idejnog projekta dogradnje nogometnog stadiona u Labinu.

Sredstva su osigurana smanjenjem istog iznosa iz projekta izgradnje pješačke staze Marcilnica - Vinež - Dubrova. Tri amandmana Odbora za gospodarstvo nisu prihvaćena. Predlagač, Poglavarstvo Grada Labina dalo je amandman na Socijalni program Grada Labina koji je uvećan u novoj alineji "oprema za novorođenčad" za 100 tisuća kuna.

Ova je potpora ocijenjena kao simbolična dobrodošlica svakom novom životu u Gradu Labinu. Ujedno je Poglavarstvo Grada Labina usvojilo Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2008. godinu koje se prosljeđuje na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina.

Na prijedlog liječnika opće medicine u ugovornom odnosu sa HZZO-om koji rade na područja Grada Labina, Poglavarstvo će predložiti Gradskom vijeću Grada Labina Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima u kojoj se predlaže smanjenje poreza na tvrtku od dosadašnjeg iznosa u visini od 1.300,00 kuna na 500,00 kuna.

Najpovoljnijim ponuditeljem na ponovljenom natječaju za izradu idejnog projekta rekonstrukcije ceste Presika-Vlastelini, članovi Poglavarstva Grada Labina odabralo je tvrtku VIA ING d.o.o. iz Pule s cijenom od 79.300,00 kuna uključujući PDV. Ujedno je djelomično prihvaćen zahtjev Gušterice d.o.o. koja je u zakupu imala prostor bivšeg RE bara za priznavanjem uloženih sredstava, a koje se odnosi na ugrađeni ventilator.

Na današnjoj je sjednici donijeta Odluka o prihvaćanju ponude o pregovaračkom postupku s tvrtkom INŽENJERSKI BIRO d.d. Zagreb za izradu Projekta ukupnog razvoja Grada Labina (PUR) sa cijenom od 450 tisuća kuna. Naime, ovime je prihvaćen prijedlog Stručnog povjerenstva koje je ocijenilo da ova tvrtka u svim segmentima, a naročito u pogledu stručnih kvalifikacija 14 stručnjaka koji će sačinjavati tim za izradu PUR-a, odgovara potrebama naručitelja.

Na sjednici su prihvaćene pete Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga velike vrijednosti za 2007. godinu kojima je dodana sanacija divljih deponija „Streljana“ i „ispod Pjacala“ u iznosu od 1.295.000,00 kuna, od čega 60 posto sredstava osigurava Grad Labin a 40 posto Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. S tim u vezi osnovano je Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave za ustupanje radova za sanaciju divljih deponija.

Sportskom Savezu Grada Labina
na današnjoj je sjednici dodijeljena kancelarija ukupne površine 22,84 četvornih metara u prostorima bivšeg IUR-a.

labin izvještaj sa 70.sjednice poglavarstva divlji deponij streljana sportski savez grada labina Presika vlastelini proračun galerija alvona