Izvid Prosudbene komisije za ocjenjivanje rezultata akcije `Gradovi i općine – prijatelji djece`

Izvid Prosudbene komisije za ocjenjivanje rezultata akcije `Gradovi i općine – prijatelji djece`

8.11.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Savez društva Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom UNICEF-a, Ureda u Hrvatskoj i uz podršku Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, polazeći od Konvencija UN o pravima djece, koja  obvezuju sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo, pripremilo za život i korisno djelovanje - pružajući doprinos boljem ostvarivanju Nacionalnog programa djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj, zajednički pokrenuli su i vode poticajnu društvenu Akciju pod nazivom „GRADOVI I OPĆINE prijatelji djece“. Cilj ove akcije je motivirati i stimulirati odrasle u gradovima i općinama Republike Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djece.

 

Grad Labin 2010. godine započeo je s aktivnostima za uključivanje u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece pa su tako iste godine donesene odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece i imenovanju članova Koordinacionog odbora akcije „Grad Labin – prijatelj djece“. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina 27. lipnja 2011. godine usvojeni su Plan aktivnosti i Program projekta Grad Labin – prijatelj djece. Nakon toga, Koordinacioni odbor akcije „Grad Labin – prijatelj djece“ utvrđuje Startni upitnik za samoocjenjivanje Grada Labina te 10. listopada 2011. prihvaća kandidiranje Grada Labina za ocjenjivanje i dobivanje službenog statusa Grad Labin – prijatelj djece.

 

Također, iste je godine Koordinacioni odbor akcije prijavio na natječaj „Naj akcija 2011“ projekt Osnovna škole „Ivo Lola Ribar“ pod nazivom „Etno Labinština“ Središnjem koordinacionom odboru, a za koji je Gradu Labinu dodijeljena povelja za uzorno provedenu akciju kojom je poboljšan i uljepšan život djece. Ove je godine na Natječaj „Naj-akcija 2012.“ Prijavljen projekt „Zaštita zubi djece i trudnica“.

 

Koordinacioni odbor akcije „Grad Labin-prijatelj djece“ na sjednici održanoj 02. listopada 2012. godine usvojio je Završni izvještaj za samoocjenjivanje o realizaciji programa „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te uputio poziv za izvid Prosudbene komisije za ocjenjivanje rezultata akcije ''''''''Gradovi i općine – prijatelji djece'''''''' za Grad Labin. Izvid Prosudbene komisije za ocjenjivanje rezultata akcije održan je u utorak, 6. studenog 2012. te će rezultati Prosudbene komisije, rezultati natječaja "Naj-akcija 2012." i proglašenje novih gradova i općina – prijatelja djece biti na godišnjem Savjetovanju Gradova i općina – prijatelja djece u Zagrebu 20. studenog 2012.

grad labin prijatelj djece zaštita zubi djece i trudnica projekt zubi djeca