Izrađuje se Krajobrazna osnova za južno priobalje Grada Labina – ispunite anketu

Izrađuje se Krajobrazna osnova za južno priobalje Grada Labina – ispunite anketu

28.5.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin je pristupio izradi Krajobrazne osnove za južno priobalje Grada Labina koje obuhvaća naselje Duga Luka i dio naselja Gondolići, a za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina.

Krajobraznu osnovu izrađuje zajednica ponuditelja koju čine OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Trg senjskih uskoka 1-2, 10020 Zagreb, i Institut IGH, d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb.

Krajobrazna osnova istražuje se, analizira i vrednuje kroz pripadajuće sastavnice, razvrstane u sljedeće osnovne grupe:

- prirodne sastavnice: klima/podneblje, reljef/obličje terena, geološka obilježja, tlo, vegetacija i staništa;

- kulturne/antropogene sastavnice: naselja i građevine, sustavi prometnica i druge infrastrukture, poljodjelske površine i korištenje prostora tijekom povijesnih razdoblja, arheološki slojevi i sl.;

-oblikovne (fizionomijsko-morfološke) sastavnice: mjerilo, proporcije, linije razgraničenja, dominante u krajoliku, oblici, boje, vizure, uzorci krajolika;

-nematerijalne, osjetilne, perceptivne sastavnice: asocijativne, duhovne, identitet, osjećaj prostora i dr.

U cilju što kvalitetnije izrade ove stručne podloge važno je istražiti i odnos građana Grada Labina  prema području koje se obrađuje. U tom cilju izrađena je anketa koju možete ispuniti OVDJE

Zahvaljujemo na vašem sudjelovanju.krajobraz krajobrazna osnova gondolići prtlog duga luka anketa