Izmjene Prostornog plana Istarske županije u tijeku

Izmjene Prostornog plana Istarske županije u tijeku

15.10.2007. // Grad Pula (nezavisni portal) // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Nastavlja se praksa subjektivnog ili proizvoljnog planiranja, bez istraživanja ili studija mogućnosti i ograničenja, bez poznavanja dugoročnih posljedica ili načina postizanja održivog razvoja.

Zavod za prostorno uređenje Istarske županije organizirao je u Županijskoj komori u Puli 9. listopada 2007. javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije (PPIŽ). Budući da je na ovoj prezentaciji sudjelovalo samo 7 zainteresiranih građana, pozivamo građane cijele Istre da sudjeluju na javnim raspravama od 16. do 23. listopada i svojim komentarima i primjedbama doprinesu oblikovanju jednog tako tako važnog dokumenta za budućnost županije. Primjedbe su moguće jedino za vrijeme javnog uvida, koji traje do 29. listopada. Javna rasprava ponovit će se u Puli 16. listopada, 17. listopada u Pazinu, 18. listopada u Bujama i 23. listopada u Buzetu. Točno vrijeme i adresa mogu se potražiti na internet stranicama Istarske županije.

U uvodu pulske prezentacije predstavnica Zavoda za prostorno uređenje IŽ objasnila je da izmjene i dopune koje su trenutno u tijeku pripadaju grupi ciljanih, tj. onih koje neće utjecati na koncepciju plana.

Iz predstavljenih izmjena plana koje su zatražili gradovi i općine izdvajamo povećanje turističkih kapaciteta koje su zatražili mnogi gradovi i općine : Brtonigla za dodatnih 1000 ležajeva, Buzet za 500 ležajeva, Umag za 1700 ležajeva i Grožnjan za 1000 ležajeva. Jedino je Medulin zatražio smanjivanje kapaciteta za 3.000 postelja. Na području energetike ucrtan je plinovod Vodnjan - Umag, za Plomin 3 uvjetovan je energent plin uz obrazloženje "da se Hrvatska obavezala da do 2015. neće graditi i planirati termoelektrane na ugljen te da Istarska županija nema velikih energetskih potreba jer ih zadovoljava potrošnjom oko polovice struje proizvedene u Plominu". Kako se to obrazloženje slaže s ucrtavanjem potencijalnih lokacija za LNG terminal u Koromačnom, Plominu i Raši ostaje nejasno. Naročito zbog činjenice što strateška studija procjene utjecaja na okoliš za 5 lokacija za budući LNG terminal nije napravljena.

Pošto predložene izmjene nisu rezultat istraživanja ili studija mogućnosti i ograničenja, ovim se izmjenama i dopunama PPIŽ nastavlja s praksom subjektivnog ili proizvoljnog planiranja, bez poznavanja dugoročnih posljedica ili načina postizanja održivog razvoja.


TEMELJNI NEDOSTATAK PPIŽ: NEUSKLAĐENOST S NACIONALNOM STRATEGIJOM ODRŽIVOG RAZVOJA

Sustavne izmjene PPIŽ planiraju se 2009. godine. One će se dogoditi i temeljem studija koje se planiraju ili su u pripremi poput one o značaju, potrebama i opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina (kamenolomi), o golfu ili studije energetike itd. Za kamenolome takve studije dolaze prekasno: kamenolomi su nepovratno devastirali velike zone (procjenjuje se da postoji oko 200 iscrpljenih i nesaniranih kamenoloma u Istri i oko 70 važećih rješenja za eksploataciju), a do 2.010 godine će se vjerojatno dopustiti otvaranje i novih, premda je već utvrđeno da Istra za to nema potrebe - najveći se dio kamena izvozi. Studija opravdanosti eksploatacije kamena upravo se dovršava, ali ćemo morati poprilično pričekati dok se njeni zaključci usvoje. I s golfom je situacija ista: do sada je temeljem PPIŽ Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo 6 rješenja za golf komplekse u Istri, upravo je dovršena izrada još jedne studije utjecaja na okoliš za golf kompleks San Marco kod Rovinja, a na Muzilu je, bez ikakve studije ili obrazloženja, ucrtan jedan dodatni golf teren.

Sve to upućuje na temeljni nedostatak PPIŽ: neusklađenost s Nacionalnom strategijom održivog razvoja, kako je nedavno utvrdila radna grupa za okoliš u sklopu projekta "Procjena utjecaja razvojnih strategija na okoliš". Radna grupa je izvršila usporednu analizu ta dva dokumenta i utvrdila da PPIŽ samo na deklarativnoj razini prihvaća načela održivog razvoja BEZ KONKRETNIH MJERA za njihovo provođenje.Upravni odbor Zelene Istre

U Puli, 15. listopada 2007.

Istra Lokacije prostorni plan