Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Raša do turističkog punkta u Drenju

Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Raša do turističkog punkta u Drenju

25.2.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Raško općinsko vijeće na ovotjednoj je sjednici djelomično prihvatilo inicijativu tvrtke Katarovo iz Pule za uvrštenje njenog projekta Cattaro u Izmjene i dopune općinskog Prostornog plana uređenja. Vijećnici su odlučili da će Općina uputiti zahtjev da se u Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Istarske županije uvrsti turistički punkt u Drenju sa zonom sportsko-rekreacijske namjene, s time da se investitor obvezuje u cijelosti financirati izgradnju cjelokupne prometne i komunalne infrastrukture za naselje Drenje.

Osim toga, uvjetno je prihvaćena inicijativa tvrtke Katarovo o njenom financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Drenje i to na način da se izradi jedinstveni Urbanistički plan uređenja u granicama zone obuhvata naselja Drenje, zbog potrebe cjelovite realizacije komunalne infrastrukture. Svu propisanu proceduru vezanu uz izradu Urbanističkog plana uređenja te postupak izbora izrađivača provest će Općina Raša, zaključili su vijećnici.

Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila pak kaže: (ton – Željko Zahtila). Osim predstavnika tvrtke Katarovo, sjednici su prisustvovali i predstavnici tvrtke Geoprojekt, izrađivači Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Raša.

 

općina raša raša drenje turizam željko zahtila