Izglasane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina

Izglasane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina

22.7.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Labinski vijećnici preksinoć su izglasali Izmjene i dopune prostornog plana uređenja. Profesorica Sonja Jurković s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu izdvojila najvažnije izmjene u ovom prijedlogu Plana u odnosu na važeći Prostorni plan. Izmijenjeni su uvjeti izgradnje u zonama stambene izgradnje posebno u dijelu oblikovanja građevnih čestica kao i uvjeti rekonstrukcije postojećih građevina izvan granica građevinskog područja. Detaljno su određeni uvjeti rekonstrukcije turističko-ugostiteljskih građevina u Maslinici, St. Andrei i Girandelli.

Proširena su građevinska područja za sportsko-rekreacijsku zonu Kršini i rekreacijsku zonu u Rapcu (Golubjera) za zone u kojima su ranije postojali stari stambeni objekti ili su građeni stambeni objekti nakon donošenja Plana 2004., a koji su ishodili odobrenja za gradnju po odredbama Plana bivše općine Labin kao i u zonama gdje granica građevinskog područja presjeca ili ide uz postojeće građevine čime onemogućava formiranje građevinskih čestica. Prof. Jurković napomenula je kako je u Rapcu jedinstven slučaj jer je u neposrednoj blizini mora, odnosno na udaljenosti od 300 metara, dozvoljena gradnja objekata. Gradnja u Rapcu (Girandella) moguća je jer su urbanisti to predvidjeli još 1980. godine. Tijekom javne rasprave od strane građana pristiglo je 80 primjedbi od kojih je 21 u cijelosti prihvaćena, 24 djelomično, 33 nisu prihvaćene, a dvije su dostavljene izvan roka.

 

prostorni plan uređenja labin javna rasprava ppu