Izdašno ulaganje u obrazovne i kulturne institucije na području Grada Labina

Izdašno ulaganje u obrazovne i kulturne institucije na području Grada Labina

24.1.2017. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Najveća ovogodišnja investicija Istarske županije u školsku infrastrukturu bit će energetska obnova zgrade labinske Srednje škole Mate Blažine za što je planirano 5,27 milijun kuna. Za izmjenu derutne stolarije i sanaciju krovišta bujske Osnovne škole Mate Balote planira se 1,8 milijun kuna, saznali smo od Lorne Zimolo iz Kabineta župana koja kaže da je dodatnih 2,5 milijuna kuna predviđeno za razne manje infrastrukturne zahvate u osnovnim i srednjim školama diljem Istre (županija je osnivač svih srednjih škola te osnovnih škola na području Buzeta, Buja, Novigrada i Vodnjana).

Za rovinjske škole 1,26 milijuna kuna

- Neke se investicije realiziraju u suradnji s državom, pa će visina sredstava za održavanje, nabavu imovine i dodatna ulaganja ovisiti o Vladinoj odluci o bilančnim pravima koja još nije donesena, kaže Zimolo.

Na rovinjskom području pola milijuna kuna ići će za investicijsko održavanje interijera (uključujući projektnu dokumentaciju) područne škole u Rovinjskom Selu pri OŠ Jurja Dobrile, dok će se u matičnoj zgradi 400 tisuća kuna uložiti u modernizaciju unutarnje rasvjete. Za uređenje okoliša Talijanske osnovne škole Bernarda Benussija planira se 90 tisuća kuna, a za uređenje učionica OŠ Vladimira Nazora 85 tisuća kuna, te dodatnih 60 tisuća za idejna rješenja školske kuhinje s blagovaonicom, klimatizacije dijela škole i uređenja pročelja. Za sve tri škole nabavit će se informatička i kuhinjska oprema, knjige za knjižnicu, projektori u vrijednosti od 130 tisuća kuna što znači da ovogodišnje ulaganje u rovinjske škole iznosi 1,26 milijuna kuna.

Umag planira obnovu centralne zgrade

Umag planira obnovu centralne zgrade OŠ Marije i Line, u što se planira utrošiti gotovo devet milijuna kuna. Pet milijuna kuna dobilo bi se putem natječaja za energetsku obnovu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. S obzirom da natječaj traje do 20. veljače, tek će se vidjeti hoće li projekt proći i kada će krenuti realizacija. U okviru projekta obnovila bi se fasada, kompletno rekonstruiralo krovište, zamijenila vanjska stolarija te kompletna rasvjeta u školi postavljanjem štedljivih rasvjetnih tijela. Grad Umag je predvidio dodatnih milijun kuna za rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola na svom području.

 

Pola milijuna kuna predvidio je Grad Labin za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije gradskog kina u Kulturno obrazovni centar u kojem će djelovati i Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana.

Za zamjenu vanjske stolarije na sportskoj dvorani Osnovne škole Matije Vlačića planirano je 460 tisuća kuna. Za sanaciju malonogometnog igrališta iza Osnovne škole Ivo Lola Ribar 170 tisuća kuna, a za uređenje dječjeg igrališta kraj iste škole 150 tisuća kuna (od čega je sto tisuća kuna donacija tvrtke Valamar Riviera).

U potonjem zahvatu uključeno je uređenje staze, postavljanje dječjih igrala, sprava za tjelovježbu i onih za tjelovježbu osoba s posebnim potrebama. Područna škola Vinež dobit će novi, sigurniji prilaz, sa stražnje bočne strane, povezan s postojećim parkiralištem koje će se urediti. Da bi se spriječio prolaz vozilima direktno ispred škole postavit će se pomični stupići, a svi ti zahvati koštat će Grad 81 tisuću kuna. Dakle, ukupno 1,3 milijuna kuna.

Izuzev već spomenute SŠ Mate Blažine u Labinu su u pripremi dva projekta koja se također planiraju prijaviti na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: energetska obnova Područne škole Kature pri OŠ "Ivo Lola Ribar" te labinskog Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac". (Anđelo DAGOSTIN)

 

 

 

ulaganje obrazovanje infrastruktura srednja škola mate blažine