Izbor lokacije LNG terminala u užem izboru: Dina i Omišalj na Krku i Ubac na području Raše (Dostupna sva dokumentacija)

Izbor lokacije LNG terminala u užem izboru: Dina i Omišalj na Krku i Ubac na području Raše (Dostupna sva dokumentacija)

17.7.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Dokumetacija koja se odnosi na Izbor lokacije terminala uklapljenog prirodnog plina objavljena je 17. lipnja 2008. godine. Pismena mišljenja, prijedloge i primjedbe na istu možete dostaviti na adresu anita.gulam@mzopu.hr najkasnije do 17. srpnja 2008. godine.

Studija je pokazala da osim lokacije na Krku postoje kvalitetne lokacije i na istarskoj obali u
području Raškoga zaljeva

2. Lokacija Dina najbolja je od svih analiziranih lokacija na industrijskim područjima Krka,
Riječkog zaljeva i Kvarnera

3. Od 4 potencijalne lokacije na području ulaza u Raški zaljev lokacija Ubac je nešto
kvalitetnija od ostalih

4. Usporedba između lokacija Dina i Ubac nije moguća na egzaktnoj osnovi jer se radi o bitno
različitim područjima. Od ukupno 13 usporedbenih pokazatelja lokacija Dina je kvalitetnija
prema 7, a lokacija Ubac prema 6 pokazatelja

5. Predlažu se lokacije Dina na otoku Krku na području općine Omišalj i Ubac na
ulazu u Raški zaljev na području općine Raša kao preferentne lokacije za
konačni izbor UPP terminala na analiziranom području.

 

 

Sva dokumentacija na:

 

 

Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva

LNG terminal raški zaljev Ubac plin javna rasprava Ministarstvo okoliš procjena utjecaj Zelena Istra okoliš ekologija Omiš