IRENA započela s ugradnjom fotonaponske elektrane na krovu OŠ Ivana Gorana Kovačića u Čepiću

IRENA započela s ugradnjom fotonaponske elektrane na krovu OŠ Ivana Gorana Kovačića u Čepiću

9.10.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

IRENA-Istarska Regionalna Energetska Agencija započela je s ugradnjom fotonaponske elektrane snage 6 kW na krovu OŠ Ivana Gorana Kovačića u Čepiću. Investicija se financira kroz EU projekt TERRE (SEE/D/0276/4.2/X) TERritory, eneRgy & Employment, sufinanciran sredstvima Transnacionalnog Programa Jugoistočne Europe. Ugovorena vrijednost radove je 179.376,75 kN. Postupkom javne nabave prema PRAG-u, za izvođača radova odabrana je tvrtka Tomido d.o.o. iz Pule, a glavni projekt je izradio B-Biz d.o.o. iz Labina.

Energija proizvedena iz PV elektrane koristit će se isključivo za potrebe osnovne škole i time značajno smanjiti godišnje račune za električnu energiju. Prema podacima o prosječnom broju sunčanih sati na području Čepića procjenjuje se izračunom da će elektrana godišnje proizvoditi oko 7.500 kWh električne energije.

 

 Predmetna PV elektrana posjeduje inteligentan sustavu za upravljanje proizvedenom energijom. Predviđeno je da se proizvedeni viškovi električne energije iz elektrane pohrane u baterijama, te da se isti troše u dijelovima dana kada je proizvodnja elektrane mala ili je nema. Na taj način bi se ukupno proizvedena električna energija maksimalno trošila unutar instalacije zgrade. Ukupna godišnja potrošnja po projektnim proračunima trebala bi pokrivati oko 60-70 % potreba za električnom energijom škole.  Za potrebe upravljanja tokovima energije, ugradit će se sustav za nadzor i upravljanje SNU, koji će omogućavati nadzor kontrolnog brojila, mrežnog i dvosmjernog izmjenjivača te upravljati radom dvosmjernog izmjenjivača , pohranom i korištenjem električne energije baterija.

 

 

oš ivan goran kovačić čepić irena solarna elektrana obnovljivi izvori energije