Iduće godine rekonstrukcija raskrižja Labin-Raša-Kapelica

Iduće godine rekonstrukcija raskrižja Labin-Raša-Kapelica

30.6.2011. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Labina jednoglasno su prihvatili Odluku o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa u visini 612.000,00 kuna investitora koji će izvršiti rekonstrukciju raskrižja u Labinu, na križanju državne ceste D66 (Rijeka–Labin-Pula) i županijske ceste Ž5103 (Labin-Koromačno). Grad Labin je u izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja sudjelovao sa iznosom od 83 tisuće kuna u izradi glavnog i izvedbenog projekta za javnu rasvjetu raskrižja.

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Županijska uprava za ceste i Grad Labin pokrenuli su potrebne pripremne radnje za rekonstrukciju raskrižja Koromačno gdje se križaju dvije javne ceste budući da ovo raskrižje nema potrebne uvjete za kvalitetno i sigurno odvijanje prometa. Za ove radove potrebno je ishoditi potrebna odobrenja za gradnju sukladno posebnim propisima, a jedan od uvjeta izdavanja potvrde glavnog projekta na temelju koje se može započeti sa radovima potrebno je dokaz o uplaćenom komunalnom doprinosu. Na sjednici je gradonačelnik Demetlika kazao kako će radovi započeti iduće godine, no vjerojatno neće biti zgotovljeni do početka iduće turističke sezone.

rekonstrukcija prometnica raskrižje kapelica