Iduće godine Proračun Općine Kršan 22,8 milijuna kuna

Iduće godine Proračun Općine Kršan 22,8 milijuna kuna

10.12.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnici Općine Kršan na jučerašnjoj sjednici na uvid su dobili prijedlog proračuna za 2010. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Kršan za 2010. godinu planirani su u visini 22,8 milijuna kuna. Pretpostavka je da će Općina Kršan ovu poslovnu godinu zaključiti sa manjkom prihoda nad rashodima u iznosu od 3 milijuna kuna, temeljem čega su rashodi i izdaci planirani u visini 18,8 milijuna kuna kako bi se zatvorila financijska konstrukcija.

Program održavanja komunalne infrastrukture planiran je u visini 2,4 milijuna kuna dok je program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture planiran u visini 1,2 milijuna kuna. U  program izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata utrošiti će se 1,6 milijuna kuna, dok će se 3,2 milijuna kuna utrošiti u program planova, studija, projekata i podloga.

 

Općina će za kulturu u idućoj godini izdvojiti 254 tisuća kuna što je povećanje u odnosu na 2009. godinu. Za sport će se u idućoj godini izdvojiti 688 tisuća kuna, što je znatno smanjenje u odnosu na 2009. godinu. Program socijalne skrbi za iduću godinu gotovo je prepolovljen, a glavni razlog tome je što općina više neće financirati odvoz smeća kućanstvima. Vijećnici IDS-a dostavili su amandmane no niti jedan nije prihvaćen.

 

Na jučerašnjoj sjednici najviše se buke diglo oko Programa javnih potreba u sportu. Vijećnik IDS-a Boris Rogić kazao je kako će umanjenim dotacijama mnogi klubovi nestati. Za primjer je uzeo Nogometni klub „Čepić“ čija dotacija za iduću godinu iznosi 150 tisuća kuna. U odnosu na 2009. godinu dotacija je umanjena za 100 tisuća kuna. Načelnik Valdi Runko kazao je kako su sve dotacije klubovima namijenjene isključivo djeci, odnosno dotacija služi za pokrivanje troškova marende.

 

Ukoliko 150 tisuća kuna neće pokriti troškove marende, načelnik je kazao kako će se odreći vlastite reprezentacije nauštrb dječjih marendi. Nadalje je rekao kako nikako nije namjera općine financirati igrače prve momčadi. Rogić je mišljenja da će se mnogi klubovi ugasiti prije svibnja kada završava natjecateljska sezona.

Vijećnik Boris Babić iznio je usporedbu tromjesečne plaće načelnika i godišnje dotacije Nogometnom klubu Plomin. Upitao je načelnika da li je moralno da njegova tromjesečna plaća iznosi 72 tisuća kuna brutto, a godišnja dotacija klubu je 70 tisuća kuna.

 

proračun općina kršan dotacije financiranje boris babić boris rogić valdi runko