IDS-konobari, dugogodišnji majstori uhljebljavanja svojih podobnih!

21.12.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dok u državi svakodnevno na stotine ljudi gube svoja radna mjesta, na svim nivoima političari na vlasti (u IŽ IDS-mafija) zapošljavaju i dalje, tjerani nezaustavljajućom nepotističkom pomamom, svoje članove obitelji, prijatelje i svoje ljude, stranački podobne. Ovaj dolje navedeni tekst govori dovoljno na što su ti konobari sve spremni!

 

Gradonačelnik Sponza treba 7 savjetnika, građane će koštati milijun kuna

ROVINJ – Unatoč činjenici da su područja rada ne samo ''pokrivena'' gradskim upravnim odjelima, nego i posebnim radnim tijelima Gradskog vijeća, čiji članovi za svoj rad primaju naknadu, gradonačelnik Rovinja i saborski zastupnik IDS-a Giovanni Sponza ima čak sedam savjetnika, za čije se naknade godišnje izdvaja četvrt milijuna kuna.

Savjetodavno tijelo gradonačelnik je imenovao i njime predsjeda od kolovoza 2009. godine, a pored njega i dogradonačelnika Marina Budicina, zaduženog za društvene djelatnosti i Williama Uljanića, zaduženog za poljoprivredu, koji za savjetovanje prvog čovjeka grada ne primaju posebnu naknadu, čine ga Petar Macura, za financije, Robert Mavrić, za komunalnu infrastrukturu i urbanizam, Davor Žufić, za gospodarstvo, Odete Sapač, za turizam i Gianclaudio Pellizzer, za razvoj i poduzetništvo.

Macura, Mavrić i Žufić ujedno su i IDS-ovi vijećnici, Sapač je direktorica rovinjske Turističke zajednice, a Pellizzer je direktor i vlasnik privatne konzultantske tvrtke te se kod potonjeg dodatno može postaviti i pitanja sukoba interesa.

S postojanjem i naknadama savjetnicima ne slaže se Državna revizija, koja u svom nalazu za prošlu godinu navodi da je potrebno preispitati opravdanost isplate naknade savjetnicima iz razloga što su područja za koja su imenovani savjetnici u nadležnosti upravnih odjela Grada, a također su za navedena područja osnovana radna tijela gradskog vijeća čiji članovi za svoj rad primaju naknadu.

Naknada Sponzinim savjetnicima u prošloj je godini iznosila ukupno 234.694 kn, jer iznosi 2.000 kn mjesečno. Do kraja mandata, iz proračuna će se, dakle, za pet savjetnika izdvojiti oko milijun kuna.

Gradonačelnik, međutim, smatra da osnivanje i plaćanje savjetodavnog tijela nije suprotno zakonu te da je utemeljeno na gradskom Statutu. Angažman navedenih osoba pojašnjava argumentom da su oni, dosadašnjim radom i uspjesima u karijeri te svojim zalaganjem i prisutnošću u društvu, dokazali da mogu pomoći ili ubrzati realizaciju postojećih i planiranih projekata, za opći boljitak Rovinja.

- Savjetodavno tijelo savjetuje gradonačelnika o raznim aspektima općedruštvenog, socijalnog i gospodarskog standarda grada temeljem čega gradonačelnik preko gradske uprave, koja izrađuje potrebne akte, predlaže Gradskom vijeću donošenje raznih akata. Te akte prije donošenja na sjednicama Gradskog vijeća razmatraju i očituju se o njima radna tijela Gradskog vijeća. Kad bi gradonačelnik umjesto svog savjetodavnog tijela koristio radna tijela Gradskog vijeća, nastala bi apsurdna i nezakonita situacija da radna tijela Gradskog vijeća predlažu gradonačelniku donošenje određenog akta, a da ga potom kao radna tijela Gradskog vijeća opet razmatraju i kontroliraju ono što su sama predložila, navodi se u očitovanju na zamjerku Revizije, uz zaključak da je nepotrebno preispitati opravdanost isplate naknade savjetnicima.

U gradskoj upravi Rovinja, odnosno odjelima i službama nadležnim za ista područja za koje su angažirani savjetnici, zaposleno je 76 osoba, za čije se plaće godišnje izdvaja četvrtina proračuna, oko 30 milijuna kuna.

Nadalje, stalnu novčanu naknadu imaju članovi Gradskog vijeća i zamjenik gradonačelnika koji nije na profesionalnom radu u gradskim tijelima. Predsjednik Gradskog vijeća prima 4.000 kn netto mjesečno, njegov zamjenik 2.000 kn, a zamjenik gradonačelnika 7.200 kn netto mjesečno. Vijećnicima se za svako prisustvovanje sjednici isplaćuje 500 kn, a ukoliko su još predsjednici ili članovi radnih tijela Gradskog vijeća primaju 340, odnosno 170 kn netto za svako prisustvovanje sjednicama radnih tijela. Uz navedene naknade imaju pravo na troškove korištenja vozila od 2 kn po kilometru ili javnog prijevoza, smještaja te dnevnice, ukoliko idu na službeni put za potrebe Grada.

Ministarstvo uprave je u više navrata prethodnih godina upravnim nadzorima u više hrvatskih gradova i županija ustvrdilo da imenovanje savjetnika nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi te Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, a njihov stav o rovinjskom slučaju, gdje broj savjetnika poprilično premašuje hrvatski (grado)načelnički prosjek, očekujemo sutra. (iPress)

nepotizam konobari IDS mafija banda Rovinj