IDS ponovo laže: Ministarstvo ne uvjetuje ugljen u Plominu, a Prostorni plan debelo kasni

IDS ponovo laže: Ministarstvo ne uvjetuje ugljen u Plominu, a Prostorni plan debelo kasni

6.5.2016. // iPress // Objavljeno u kategoriji Politika

Istarski župan Valter Flego (IDS) nije bio iskren prema javnosti kad je u srijedu na konferenciji za medije ustvrdio da Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja „bezočno ucjenjuje Istrijane", uvjetujući prihvaćanje izmjena i dopuna županijskog Prostornog plana od strane ovog ministarstva istovremenim prihvaćanjem ugljena kao energenta za novi blok termoelektrane Plomin od strane Istarske županije.

Podsjetimo, Flego je još jednom uzbunio javnost tvrdnjama da notorni „Zagreb" ponovo radi protiv Istre, namećući ugljen u Plominu pri čemu se služi i ucjenama, i to u trenutku kad istječe rok za donošenje izmjena PPIŽ, pri čemu, dramatično kaže župan, možemo očekivati gubitak nekoliko tisuća radnih mjesta, usporeni rast BDP-a, sporije punjenje lokalnih proračuna i izravni udar na životni standard građana Istre.

Iz pojašnjenja Ministarstva na upit iPressa proizlazi, međutim, da nije istina da u Zagrebu traže definiranje ugljena kao energenta. Nadalje, sama odredba u županijskom Planu koja se tiče energenta u budućoj elektrani je kako kontradiktorna, tako i protivna dokumentima prostornog uređenja državne razine, dok same izmjene županijskog Prostornog plana kasne krivnjom istarske administracije, s obzirom na to da je od odluke o izradi do javne rasprave prošlo 6 godina.

- Vezano za gradnju trećeg bloka TE i energentu koji će se koristiti važno je naglasiti da je još 2012. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo Lokacijsku dozvolu za Proizvodno energetsko postrojenje TE Plomin C, koju je potvrdio Upravni sud u Rijeci te je ona postala pravomoćna. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provelo je također 2012. postupak procjene utjecaja na okoliš i objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, te ovaj zahvat ocijenilo prihvatljivim za okoliš uz primjenu mjera zaštite i program praćenja stanja u okolišu, propisanih u rješenju koje je sastavni dio izdane lokacijske dozvole, podsjećaju u Ministarstvu.

Što se tiče izdavanja suglasnosti na Konačni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, Ministarstvu je 15. ožujka 2016. dostavljen zahtjev za izdavanje navedene suglasnosti. U postupku izdavanja suglasnosti Ministarstvo provjerava usklađenost prijedloga sa Zakonom i dokumentima prostornog uređenja više razine. U tom je postupku utvrđeno da Odredbe za provođenje Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, članak 126. stavak 3. nisu u skladu sa Strategijom prostornog uređenja iz 1997. odnosno 2013. i Programom prostornog uređenja RH iz 1999. i 26.06.2013. koje je usvojio Hrvatski sabor, kažu u Ministarstvu.

Taj stavak glasi: „Kod rekonstrukcije postojećih i/ili gradnje novih zamjenskih proizvodnih blokova, u cilju zaštite ljudi i okoliša uvjetuje se primjena najsuvremenijih (naprednijih i "čišćih") proizvodnih tehnologija i najučinkovitijih mjera zaštite, a kao energent se uvjetuje plin, što se prvenstveno odnosi na TE Plomin III čijom će se izgradnjom značajno povećati ukupna snaga kompleksa s postojećih 335 MW na 710 MW."

Ministarstvo traži brisanje uvjetovanja plina kao energenta

Ministarstvo naglašava da uvažava odredbu o korištenju najpovoljnijih tehnologija i nije zatražilo određivanje ugljena kao energenta za TE Plomin III, nego je zatražilo brisanje uvjetovanja plina kao energenta, budući da je to protivno dokumentima prostornog uređenja državne razine, a i prejudicira odabir energenta, što bi bilo kontradiktorno prije navedenom cilju korištenja najnovijih i najpovoljnijih tehnologija, kako je navedeno u citiranoj odredbi.

- Tvrdnja da Ministarstvo koči razvoj i otvaranje novih radnih mjesta nije utemeljena, a dokaz tomu je činjenica da je Odluka o izradi predmetnih izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije donesena 2009. godine, a da je Konačni prijedlog utvrđen od strane Župana dostavljen u Ministarstvo na suglasnost u ožujku 2016.

Napominjemo da članak 202. Zakona o prostornom uređenju propisuje da odluka o izradi prostornog plana prestaje važiti ako se javna rasprava ne objavi do kraja 2015. Javna je rasprava za navedeni plan objavljena 19. kolovoza 2015., dakle šest godina nakon donošenja odluke o izradi ovih izmjena i dopuna plana. Toliko o važnosti i žurnosti, zaključuju u Ministarstvu. (MBM)

Vezani tekst:

Flego: Ministarstvo bezočno ucjenjuje Istrijane, moramo prihvatiti ugljen u Plominu ili nam neće dati suglasnost na Prostorni plan!

 

Link

 

 

te plomin ugljen politika politikanstvo