iDemo: drugi dio programa DEMOKRATA

iDemo: drugi dio programa DEMOKRATA

5.5.2021. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

iDemo: OBRAZOVANJE, ODGOJ I KULTURA JESU TEMELJ HUMANIJEG DRUŠTVA

Pred nama su izbori promjena i transformacije budućnosti. Naš program izložili smo u obliku smjernica, jer se naše buduće djelovanje mora razvijati u suradnji sa građanima i strukom, zbog čega i dajemo smjernice.

Odgoj i obrazovanje kao temeljna zadaća našeg društva

Svjesni smo  činjenice da su društva postala kompleksna i brzo se mijenjaju. Kako bi izgradili kompetentne, solidarne i empatične osobe u odgoj i obrazovanje implementirat ćemo građanski odgoj

Isto tako, za stjecanje novih vještina i znanja koja su od primarnog značaja za život, izradit ćemo  i provesti programe izvaninstitucionalnih aktivnosti za djecu i mlade. Socijalne interakcije jedan su od ključnih razvoja društva stoga je od iznimne važnosti izraditi i provesti integrirane programe zajedničkih aktivnosti djece i roditelja sa svrhom unapređenja socijalnih i emocionalnih kompetencija u suradnji s organizacijama civilnog društva, kao temeljnim kanalima stvaranja društva budućnosti.  

Zbog učestalih promjena i zahtjeva društva, građanima ćemo omogućiti cjeloživotno obrazovanje neovisno o njihovom socijalnom statusu.  

Poticati ćemo suradnju znanosti i grada kroz tehničke i društvene inovacije. Za financiranje obroka u osnovnim školama za djecu iz socijalno ugroženih obitelji povući ćemo sredstva iz EU fondova, a  novac koji se „uštedio“ koristiti za neke druge svrhe kao potporu djeci iz socijalno ugroženih obitelji. 

U  ustanovama ranog i predškolskog odgoja i osnovnih škola poticati ćemo suradnju s lokalnim proizvođačima za potrebe njihovih kuhinja – zdrava hrana za zdravi razvoj djece. Isto tako prilagodit ćemo ustanove za rani i predškolski odgoj pedagoškim standardima. 

Osigurat ćemo sredstva u proračunu i raspisivati godišnji natječaj u dvije kategorije za osnovne i srednje škole s brojem popisanih potpora za darovitu djecu, posebice za programe koje ne mogu dobiti u našem gradu. 

Nužna je osoba u gradu ili po potrebi uključiti vanjske agencije koje će se baviti isključivo EU- projektima za djecu i mlade, a koje nude takve usluge i to one koje naplaćuju neku početnu svotu za izradu projekta, a ako projekt prođe, naplaćuju se direktno iz samog projekta.

Kultura kao brand prepoznatljivosti grada

Osim po rudarskoj baštini Labin je oduvijek bio poznat kao grad umjetnika. Stoga ćemo vratiti gradu status Grada umjetnika obnovom Starogradske jezgre, uređenjem gradskih prostora za potrebe ateljea i suvenirnica rukotvorina. 

Zalagat ćemo se za stvaranje preduvjeta kvalitetne suradnje lokalnih kulturnih aktera i institucija koje se bave promidžbom turizma koji bi bili podloga razvoja kulturnog turizma. 

Omogućit ćemo  infrastrukturne uvjete kako bi se djecu i mlade poticalo na kulturno izražavanje kroz dramske, glazbene i likovne aktivnosti. Da bi sve to ostvarili, potrebno je locirati postojeće probleme i pronaći adekvatna rješenja.

Zeleni Labin

Svjesni činjenice kako je naš grad opasan s četiri velika zagađivača potrebno je sačuvati i povećati postojeće zelene gradske površine.  Gradski vrtovi i ozelenjivanje stambenih kvartova i ulica grada biti će naš prioritet. 

Isto tako poticat ćemo izgradnju zelenih krovova što će pozitivno utjecati na pročišćavanje zraka od ispušnih plinova. Nećemo dozvoliti daljnju devastaciju našeg zelenog priobalja, što se posebno odnosi na dio koji obuhvaća područje Prtloga, do Svete Marine i Rapca. 

Pronaći ćemo rješenja kako sanirati Pinetu u Starom gradu koja ima veliku važnosti kod zaustavljanja oborinskih voda zbog dodatnog urušavanja Starog grada. Isto tako u suradnji s gradskim poduzećima, pronaći ćemo način sakupljanja oborinskih voda koje će se kasnije koristiti za zalijevanje gradskih vrtova i zelenih površina i time uvelike smanjiti potrošnju, kako ekonomsku tako i ekološku, pitke vode.

Briga za starije, socijalno ugrožene i osobe s invaliditetom je odgovornost zajednice

U društvu u kojem je pomaganje postalo manje bitna stvar, a socijalni problemi sve veći, poprilično zbog posljedica niskog standarda i globalizacije, smatramo da mi, kao zajednica, moramo preuzeti veću odgovornost po tim pitanjima, uz maksimalnu zaštitu dostojanstva korisnika

Broj starijih  osoba raste, stoga ćemo raditi na osnivanju organizacija koje će se baviti  pružanjem socijalnih usluga čime će im se olakšati svakodnevica. Rješenja pronalazimo u Mreži (izradi digitalne platforme za praćenje korisnika i razmjenu informacija, radi veće učinkovitosti, i lakšeg pristupa dodatnih izvora informacija) i sprezi javno-privatno-neprofitno, kao i rezanju populističkih mjera. Zbog malih mirovina, a previsokih cijena, a i premalog kapaciteta ustanova za skrb o umirovljenicima pokušat ćemo pronaći optimalne načine, ne zadužujući dodatno lokalno stanovništvo, za izgradnju navedenih ustanova. 

Radit ćemo na povlačenju sredstva Europskih fondova za obnovu „samačkog“. Ujedno ćemo poraditi na socijalnoj samoposluzi, kako bi korisnici mogli češće primati pomoć u vidu potrebnih namirnica i robe. 

Što se tiče osoba s invaliditetom najveći problem vidimo u nepostojanju ustanove za djecu s poteškoćama, u obliku stambene zajednice sa svim potrebnim medicinskim osobljem i pomagalima, te ćemo pronaći načine za izgradnju iste. Isto tako smatramo da djeca s poteškoćama imaju premalo aktivnosti, te bismo radili na osmišljavanju programa za provedbu tih aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnog društva. 

Održivi turizam

U Labinu se trenutno vodimo politikom masovnog turizma, što ni na koji način nije povoljno za lokalnu zajednicu, isključivo radi zatvorenog oblika resorta koji trenutno postoje na području Grada. 

S toga ćemo onemogućiti planiranje takvih resorta u budućnosti, da zaustavimo daljnju privatizaciju labinskog priobalja te potaknemo bolju suradnju lokalnih ugostitelja i lokalnih proizvođača. Na taj ćemo način dovesti turizam na poziciju održivosti s ciljem povećanja standarda za lokalno stanovništvo, te očuvanje prirodne i kulturne baštine, bez betonizacije i uključivanjem kulturnih aktera u formiranje turističke ponude Grada. 

Plaže koje već posjeduju plavu zastavu prilagodit ćemo osobama s invaliditetom, sukladno zakonima. U sve buduće radnje koje se tiču razvoja  turizma, uključit ćemo lokalnu zajednicu kako bi turizam prilagodili njezinim dugoročnim interesima.

Učinimo korak dalje; IDEMO!

Zahvaljujem svima sa moje liste i drugima koji  su sudjelovali u izradi programa.


Tanja Pejić, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Labina i nositeljica liste DEMOKRATI


izbori2021 lokalni izbori labin grad labin gradonačelnica općinsko vijeće tanja pejić mladen bastijanić izborni program