Gradsko vijeće mladih Labina obilježava dvadesetu obljetnicu

Gradsko vijeće mladih Labina obilježava dvadesetu obljetnicu

11.10.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Ideja o sudjelovanju mladih u kreiranju svojih potreba unutar lokalne zajednica oživjela je u Norveškoj davne 1998 godine, gdje su predstavnica Grada Labina i srednje škole Mate Blažine mogle prisustvovati radu njihovog Vijeća mladih. Ta se ideja polako, ali sigurno implementirala u rad naše lokalne zajednice te ove godine obilježava visoka 20. obljetnica postojanja Gradskog vijeća mladih Grada Labina.

Gradsko vijeće mladih Grada Labina čine predstavnici sve tri labinske škole (dvije osnovne i to OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin  i OŠ Matije Vlačića Labin te SŠ Mate Blažine Labin) s po sedam učenika (vijećnika) koji predstavljaju svoju školu. Pored tih sedam predstavnika u svakoj školi postoji prošireno vijeće koje čine svi zainteresirani učenici. Vijeće svake škole se redovito sastaje na tjednoj bazi.

Cilj GVM je kroz ideje i konstruktivne kritike mladih kritički promišljati te utjecati na promjene unutar lokalne zajednice. Pored toga, važno je slobodno izraziti svoje potrebe i želje te djelovati na školsko ozračje.

U cijelom tom periodu najmanje dva puta godišnje održavale su se  tematske sjednice GMV u Gradskoj vijećnici Labin  za koje su se temeljito pripremali u svojim školama. Za tu prigodu izradili su  prezentacije, plakate, ankete, rezultate raznih istraživanja koje bi samostalno iznijeli. Sjednicama GMV predsjedava trenutni gradonačelnik, zamjenica GVM je iz redova učenika, a sjednicama prisustvuju i pročelnici raznih odjela pri Gradu Labinu. Vijećnici pored tematskog dijela sjednice pripremaju  i vijećnička pitanja. Na neka od njih dobiju direktne odgovore na samoj sjednici od prisutnih pročelnika, gradonačelnika i stručnih osoba ciljano pozvanih na neku od tematskih sjednica.

Kroz dvadeset godina rada GVM održano je četrdesetak sjednica na razne teme od kojih su neke: Rudarenje i Labinska republika, Kvalitetno obrazovanje, Kako vidim svoj grad, Nasilje u školi, Digitalno nasilje, Slobodno vrijeme mladih, Velikani našeg grada, Buduće turističke perspektive našeg kraja s naglaskom na biciklizam, Pješačke zone Labinštine….

Kroz sudjelovanje u radu GVM učenici se uče toleranciji, boljoj komunikaciji, izražavanju vlastitih stavova, slobodi govora, govorništvu i javnom nastupu, timskom radu, boljem povezivanju škola u Labinu. Kod učenika se razvija inicijativnost  za samostalnije uvide u realnost i moguće promjene na bolje.

Gradska vijeća mladih provode i svoje projekte, surađuju s udrugama na lokalnoj razini i šire. Redovito se odvija i suradnja s Ligom protiv raka Labin za koju mladi vijećnici  izrađuju prigodne materijale koji se dijele građanima na datume koje Liga svake godine obilježava, a uvijek  na  njihovim punktovima sudjeluju i mladi vijećnici. Kroz dvadeset godina ostvarile su se i suradnje sa školom Liče Faraguna, domovima za starije na području Labinštine, udrugama za napuštene životinje.

Gradsko vijeće mladih omogućilo je generacijama učenika labinskih škola posjete mnogim ustanovama koje mnogi učenici nikada nisu imali prilike posjetiti kao što je Hrvatski sabor, susret sa saborskim zastupnicima i sudjelovanje na zasjedanju Sabora, nekoliko puta posjet predsjedniku/predsjednici Republike, druženje s istarskim županom i mnoge  druge.

Gradsko vijeće mladih OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin imalo je priliku s nekoliko generacija posjetiti i u Labinu ugostiti prijateljsku školu iz mađarskog grada Baje što je samo dokaz koliko je dobrobiti donijela ova aktivnost.

Najveće su dobrobiti svakako „jačanje “budućih generacija za javne nastupe, argumentirano iznošenje vlastitog mišljenja, promišljanje o izazovima lokalne zajednice i aktivno sudjelovanje u njihovu savladavanju, ali  i kako postati učenik građanin koji neće biti samo tihi promatrač već donositelj i pokretač društvenih promjena za dobrobit društva.

gradsko vijeće mladih grada labin mladi