Gradsko vijeće jednoglasno za prijavu projekta novog dječjeg vrtića Vinež

Gradsko vijeće jednoglasno za prijavu projekta novog dječjeg vrtića Vinež

21.9.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je podržana odluka za provedbu ulaganja u projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u naselju Vinež, odnosno prijavu projekta na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ objavljenog dana 07. lipnja 2021. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Naime, Grad Labin izvršio je sve pripremne radnje potrebne za prijavu na navedeni natječaj.  Izrađeno je idejno rješenje temeljem kojeg su pribavljeni posebni uvjeti građenja i posebni uvjeti priključenja koje izdaju nadležna javno pravna tijela i temeljem kojih se izrađuje glavni projekt, izrađena je geodetska podloga kao i glavni projekt s troškovnikom radova koji sadrži i izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz Zakona o gradnji.

Za projekt izgradnje novog dječjeg vrtića već je podnesen i zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom upravnom tijelu te je ishodovano mišljenje Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije o potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.907.125,00 kn (sa PDV-om) te će se novi Dječji vrtić Vinež graditi na parceli površine 8500 m2, sa dvije vrtićke skupine, visine prizemlja, bruto površine 693,10 metara kvadratnih uz sadržavanje svih potrebnih prostorija i vanjskih sadržaja sukladno Državnom pedagoškom standardu. Izgradnjom ovog objekta osigurao bi se kapacitet za 44 polaznika s mogućnošću proširivanja do maksimalnog kapaciteta od 160 polaznika.

Putem Natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na koju Grad Labin prijavljuje projekt izgradnje dječjeg vrtića intenzitet potpore projektu kreće se od 80 do 100%, ovisno od razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Obzirom da je Labin po stupnju razvijenosti razvrstan u VIII. Skupinu, mogući intenzitet potpore za projekt gradnje vrtića iznosi do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

dječji vrtić vinež projekt gradsko vijeće