Građanska inicijativa Zaštitimo vode, zemlju i zrak Labinštine - priopćenje za medije

Građanska inicijativa Zaštitimo vode, zemlju i zrak Labinštine - priopćenje za medije

20.2.2022. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Uvod: Labinština već desetljećima plaća danak prljavim industrijama. Ugljen se je desetljećima spaljivao u TE I i TE II, Tvornici cementa Koromačno, Tvornici hidratiziranog vapna na Most Raši, toplanama, kućanstvima itd.. Danas se ugljen u velikim količinama spaljuje u TE II u Plominu. U tvornici cementa Holcim se pored ostalog spaljuje otpad, gume, koštano brašno a tvornica Rockwool „proizvodi“ zagađenja koja su dodatno opasna po zdravlje .

Puno je naših građana prerano umrlo od karcinoma koji su plod zagađivača koji nas okružuju.

TE I  trovala je stanovništvo od 1969-2017.g. „Viša sila“ ju je zaustavila 2017.g. Viša sila, a ne planska politika zatvaranja.

TE II  počela je  raditi 1999. godine i to upravo kada je nestalo ugljena iz domaće proizvodnje. Ona radi na uvozni ugljen i potpuno je ovisna o  ugljenim „lobijima“.

TE I je cijeli svoj „životni“ vijek radila bez odsumporavanja, bez pogona za smanjenje dušičnih spojeva (DeNOx).

TE II  radila je  bez pogona za smanjenje dušičnih spojeva ( DeNOx ) sve do 2017.g. Te je godine ugrađen pogon (DeNOx ), NE zbog zdravlja ljudi već zbog direktive EU.

U blizini TE u Plominu je i ogromna deponija kancerogene šljake i pepela. Deponij je skoro 30 godina bio „otvorenog“ tipa. Vjetrovi su šljaku i pepeo „nosili“ po Labinštini i usput trovali ljude, biljni i životinjski svijet.

Istarska županija tj. ZZJZIŽ nije nikad izradio Studiju o zdravlju lokalnog stanovništva, iako su brojni svjetski znanstvenici dokazali  negativne i pogubne učinke na zdravlje stanovnika koji proizlaze od izgaranja ugljena. Naš Labinjan dr.Lucijan Mohorović dokazao je  da u vrijeme rada elektrane na našem području raste patološki oblik hemoglobina (methemoglobin) koji pojačava žuticu u dojenčadi i trudnica, te slabi imunitet. Najnovije studije su pokazale da su ljudi a naročito djeca koji žive u blizini TE na ugljen, kontaminirana kancerogenim, tzv. crnim ugljikom (čađa). U krvi  tj. tijelu te djece ima višestruko većih količina crnog ugljika nego u djece koja žive  u velikim gradovima čiji je zrak onečišćen plinovima iz prometa i industrije.

Zbog svega navedenog TRAŽIMO i ZAHTIJEVAMO slijedeće :

Od Vlade RH i HEP-a tražimo da se postojeća TE Plomin zatvori do 31.12.2023.godine, a da se na „njezino“ mjesto instalira TE na plin.

-tražimo da se na Labinštini kod izgradnji bilo kakvih strateških postrojenja participira udio javnosti tj.građana. 

- tražimo da Vlada RH  i HEP prije donašanja plana o budućnosti „prostora“ i namjene budućeg industrijskog objekta na prostoru TE II u Plominu RAZGOVARA sa građanima Labinštine. Do sada se  razgovaralo „ispod stola“ samo sa određenim političarima.

- građani Labinštine žele da se odabirom zelenih tehnologija iskoriste lokalni resursi koji zadovoljavaju potrebe žitelja. 

Od Istarske županije i ZZJZIŽ tražimo da se izradi Studija o zdravlju žitelja Labinštine.

Tražimo da se žiteljima Istre a posebno djeci, analizom (uzorkom) putem urina utvrde količine crnog ugljika u tijelu, te da se dobiveni podaci  analiziraju i usporede te javno objave. 

Od lokalnih vlasti tražimo da se naš otpad i mulj iz POV-a ( Pročiščivač otpadnih voda ) rješava u našem „dvorištu“ primjenom novih zelenih tehnologija, koje od mulja i otpada stvaraju dodatnu vrijednost tj.električnu struju. Želimo primjenu tehnologija koje NE stvaraju CO2 i stakleničke plinove.

Tražimo razradu akcijskog plana primjene i provedbe mjera koje imaju za cilj jasno i detaljno prezentirati mjere prilagodbe klimatskim promjenama, mjere za postizanje ugljično neutralnog, ekološki održivog i netoksičnog kružnog gospodarstva.

Od EU parlamentaraca g. Valtera Flega iz Istre i g. Ivana Vilibora Sinčića, člana Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, tražimo, očekujemo a ujedno ih pozivamo  da se aktivno uključe u našu borbu za primjenu i realizaciju dostupnih i postojećih zelenih tehnologija na Labinštini . 

DOSTA SMO TRPILI I GUTALI.


Za Građansku inicijativu za Labinštinu „Zaštitimo vode, zemlju i zrak Labinštine“

Ivona Kiršić, Ivan Mohorović, Leo Marčac, Hari Despot i Mladen Bastijanić

Labin,16.2.2022.


građanska inicijativa za labinštinu ekologija te plomin ivona kiršić ivan mohorović leo marčac hari despot mladen bastijanić