Građanska inicijativa Volim Prtlog: Zašto je sjednica Gradskog vijeća prebačena u jutanje sate i hoće li to postati praksa?

Građanska inicijativa Volim Prtlog: Zašto je sjednica Gradskog vijeća prebačena u jutanje sate i hoće li to postati praksa?

26.3.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Građanska inicijativa Volim Prtlog odaslala je dopis Gradonačelniku Grada Labina, njegovim zamjenicima, gradskim vijećnicima te pročelnici Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, te isti objavljujemo u cijelosti:


Poštovani,
zanima nas zašto je održavanje iduće sjednice, zakazane za utorak 27. ožujka 2018., prebačeno u jutarnje sate, a dosad su se one održavale u popodnevnim satima. Hoće li održavanje sjednica u jutarnjim satima postati praksa?


Smatramo da sjednicama u jutarnjim satima neće moći prisustvovati zainteresirani građani ili će to moći manji broj građana. Smatramo da sjednice Gradskog vijeća trebaju biti direktno prenošene, a upitno je koliko će građana moći slušati prijenos u to vrijeme. Radio se sluša u jutarnjim satima, ali pretpostavljamo da se u to vrijeme slušaju radijske emisije zabavnog karaktera ili kratkog informativnog sadržaja koje ne traže preveliku koncentraciju i mogu se slušati i uz rad kod nekih oblika poslova.


Također, pitamo se hoće li na sjednice moći dolaziti svi vijećnici i obavljati dužnost za koju su ih građani birali.
Podsjećamo da su u svojim kampanjama na lokalnim izborima sve stranke i kandidati jamčili transparentnost.


Smatramo da bi članak 14. Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina pored direktnog radijskog prijenosa trebao uključivati i direktan videoprijenos sjednice.


Smatramo da bi Poslovnik Gradskog vijeća trebao definirati i:


- zvučni zapisi i videosnimke sjednice trebaju biti dostupni na mrežnim stranicama Grada najkasnije dan poslije održane sjednice kako bi ih mogli slušati i gledati i građani koji rade u popodnevnim satima ili pak u smjenskom radu te oni koji iz nekog razloga to nisu mogli učiniti direktno


- odrediti vremenski rok u kojem se moraju objaviti zapisnici sjednica na mrežnim stranicama Grada Labina s naznačenim datum objave


- odrediti vremenski rok za objavljivanje Odluka na Oglasnoj ploči mrežnih stranica Grada Labina s naznačenim datumom objavljivanja i to prije nego što Odluke stupaju na snagu.


Zašto?
Zato što imamo pravo znati.


S poštovanjem
Građanska inicijativa Volim Prtlog


U Labinu 25. ožujka 2018.
volim prtlog prtlog sjednica gradskog vijeća