Grad Labin se zadužuje 10 milijuna kuna

Grad Labin se zadužuje 10 milijuna kuna

26.3.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Gradski vijećnici donijeli su Odluku o zaduživanju Grada Labina kod Privredne banke Zagreb u visini od 10 milijuna kuna. Grad Labin je temeljem Zakona o javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave za zaduživanje za iznos od 10 milijuna kuna namijenjenih gradskim kapitalnim projektima, odnosno financiranju otkupa zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture, te za rekonstrukciju i prenamjenu poslovnog prostora za potrebe Gradske knjižnice u Labinu. Na osnovi dokumentacije za nadmetanje za uslugu kreditiranja najpovoljnija banka je ona koja ponudi najnižu ukupnu cijenu korištenja kredita.

Među dvije prispjele ponude, Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke, povoljnija je ponuda Privredne banke Zagreb sa cijenom tromjesečnog EURIBOR-a uvećanog za kamatnu maržu od 4 posto, što ukupno na dan ponude iznosi kamatu od 6 posto.

Trgovačkom društvu «Vodovod Labin»  Gradsko vijeće Grada Labina dalo je pozitivno mišljenje na traženu suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 2 milijuna kuna kod Erste banke. Kreditna sredstva labinski Vodovod investirati će u izgradnju vodovoda za naselje Prtlog.

zaduženje kriza privredna banka zagreb kamate erste banka prtlog infrastruktura labin vodovod