Grad Labin potpisao ugovor za izobrazno-informativne aktivnosti u projektu „Zelene navike za održivu Labinštinu“

Grad Labin potpisao ugovor za izobrazno-informativne aktivnosti u projektu „Zelene navike za održivu Labinštinu“

15.1.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nakon što je Gradu Labinu odobreno gotovo 550 tisuća kuna bespovratnih sredstava za projekt „Zelene navike za održivu Labinštinu“, u utorak, 15. siječnja 2019. godine u prostorijama Grada Labina potpisan je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, Galović savjetovanje j.d.o.o., u postupku provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, promidžbe i vidljivosti projekta.

Nositelj projekta je Grad Labin, a projekt obuhvaća područje Grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja s 22.590 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Svrha projekta je izgradnja i povećanje svijesti građana Grada Labina i općina Labinštine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Za pripremu i provedbu projekta uspostavljen je i projektni tim u kojem su osim predstavnika Grada uključeni i stručni suradnici iz trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. Labin.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.808,54 kn, od čega odobrena bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose: 496.237,25 kn, te Fonda MRRFEU-a za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018 iznose: 52.542,77 kn.

Temeljem Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom planiraju se provesti aktivnosti kao što su: letci, vodič (brošure) te plakati o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju; specijalizirane radijske i TV emisije i reklame o gospodarenju otpadom; kampanje na društvenim mrežama; javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom i promoviranja obnovljivih izvora energije; radionice za djecu; izobrazno-informativni materijali za predškolsku i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom; kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom; natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada; edukativne slikovnice i/ili bojanke za djecu; obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša; letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom; radionice za osobe s invaliditetom i djecu s posebnim potrebama.

Projekt „Zelene navike za održivu Labinštinu“ traje do 3. siječnja 2020. godine.

zeleno zelene navike održivost projekt ekologija otpad marijan galović