Grad Labin pomaže u kupnji drva za ogrijev 75-torici građana

Grad Labin pomaže u kupnji drva za ogrijev 75-torici građana

10.11.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u iznosu od 950 kuna uskoro stiže na adrese 75 građana Grada Labina. Ova pomoć namijenjena je isključivo korisnicima koji se griju na drva.

 

Radi se o pomoći koja se temelji na Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini.

 

Sredstva za navedenu pomoć osigurava Istarska županija, a doznačuje ih Gradu Labinu, odnosno drugim jedinicama lokalne samouprave jednom godišnje.

drva za ogrijev pomoć kruta goriva zima grijanje socijalni program