Grad Labin među 19 od 127 gradova sa zadovoljavajućom učinkovitošću u upravljanju i raspolaganju nekretninama

Grad Labin među 19 od 127 gradova sa zadovoljavajućom učinkovitošću u upravljanju i raspolaganju nekretninama

21.3.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Državni ured za reviziju je u najnovijem izvješću zaključio da se u samo 7 od 20 županija (plus grad Zagreb), te u 19 od 127 gradova i 6 od 428 općina nefinancijskom imovinom upravlja učinkovito. Kao primjer dobre prakse u vezi s evidencijama o nekretninama ističu Istarsku županiju, koja je u ožujku 2015. godine gradovima i općinama dostavila popis nekretnina koje im pripadaju, sistematiziran po brojevima zemljišnoknjižnog uloška i s podacima koji su istovjetni onima u zemljišnim knjigama. Među 19 gradova sa zadovoljavajućom učinkovitošću u upravljanju i raspolaganju nekretninama je i Grad Labin.

 

Kod ostalih je to samo „djelomično“. Primjerice, pojedine jedinice lokalne samouprave ne raspolažu podacima o stvarnom stanju imovine kojom upravljaju i raspolažu. Mnogi gradovi i općine nisu ustrojili i ne vode registar imovine na način i s podacima propisanim za registar državne imovine. U poslovnim knjigama nerijetko nisu evidentirane sve poslovne promjene u vezi s nekretninama. Pojedina imovina nije evidentirana na računima niti je obavljen cjelovit popis imovine i obveza.

 

Upravljanje i raspolaganje nekretninama državni su revizori ocijenili učinkovitim u Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj, Primorsko-goranskoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zagrebačkoj županiji. Među 19 od 127 gradova s zadovoljavajućom učinkovitošću su Buzet, Čakovec, Duga Resa, Gospić, Karlovac, Kastav, Ivanec, Labin, Ludbreg, Opatija, Ozalj, Prelog, Senj, Slavonski brod, Slunj, Umag, Vinkovci te Virovitica i Zaprešić. A od ukupno 428 općina zadovoljavajuće učinkovito upravljaju nekretninama u općinama Domašincu, Kotoribi, Nedelišću, Orehovici, Rakovici i Svetom Martinu na Muri.

grad labin labin uprava gradska uprava nekretnine upravljanje nekretninama državni ured za reviziju