Govor predstavnika građanske inicijative `Volim Prtlog` na tematskoj sjednici gradskog vijeća Grada Labina

Govor predstavnika građanske inicijative `Volim Prtlog` na tematskoj sjednici gradskog vijeća Grada Labina

31.10.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Građanska inicijativa `Volim Prtlog`proslijedila je govor svog predstavnika na večerašnjoj sjednici Gradskog Vijeća Grada Labina kojeg prenosimo u cijelosti:

 

"Dobra večer svim prisutnima i slušateljima radija Labin, moje ime je Ivona Kiršić i obraćam vam se uime Građanske inicijative Volim Prtlog.

 

Sam naziv jedine točke današnjeg dnevnog reda najbolje govori o tome da se još uvijek slijedi onaj isti put kojim su se donosile Odluke o izradi Urbanističkih planova Prtlog 1 i 2, a one su donesene ishitreno, bez analiza i bez potrebnih studija, bez dugoročne vizije, bez ideje o održivom turizmu i bez odgovora na pitanje kakvu će opću korist imati lokalna zajednica. Smatramo da se Odluke protive općim interesima građana Labina i da će im nanijeti višestruku štetu te da će posljedice trpjeti i buduće generacije.

 

Što se tiče Stručne podloge, želimo naglasiti da je to stručna podloga investitora.

Mi nemamo stručnih nezavisnih studija u skladu s održivim razvojem. Po našem mišljenju takve smo nezavisne studije trebali imati prije donošenja Odluka, posebice ako će ih plaćati građani grada Labina. Ova je Stručna podloga donesena na koraku bliže urbanizaciji i s tim ciljem.

 

Stručna podloga o kojoj danas raspravljamo još jednom nam je potvrdila koliko ne znamo i ne želimo učiniti sami za sebe.

 

Sredstva za izradu Urbanističkog plana osigurat će se dijelom iz Proračuna Grada Labina. Prema Planu nabave roba, radova i usluga za 2017. (2/17) Grada Labina,  planirana su sredstva od 140 000 kuna za Izradu UPU Prtlog.

 

Izdvajamo iz Stručne podloge: Postojeće stanje infrastrukture samo dijelom zadovoljava potrebe naselja Duga Luka.

Stručna podloga iznosi što će za nova hotelska naselja biti potrebno izgraditi i dograditi vezano za infrastrukturu. Zašto bi građani to činili za potrebe investitora i hotelskih naselja, a dosad to nije učinjeno za potrebe građana?

 

U Odlukama je navedeno da će se utvrditi uvjeti za rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture unutar obuhvata Planova pa prema tome zaključujemo da će svu ostalu infrastrukturu platiti građani Grada Labina, a koja će biti poprilično skupa jer je riječ o zaštićenom području sa statusom značajnog krajobraza.

 

Obje se Odluke u svom 13. članku pozivaju  na članak 167. Zakona o prostornom uređenju. Grad Labin i investitori sklopit će Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta koji je javan i objavljuje se u službenim novinama.

Prema 3. i 4. stavku 167. članka Zakona o prostornom uređenju jedinica lokalne samouprave Ugovorom se obvezuje da će donijeti urbanistički plan u dogovorenom roku.  Predviđa se vrsta, opseg radnji i radova na uređenju zemljišta koje se obvezuje izvršiti jedinica lokalne samouprave.

13. članak Odluke o Prtlogu 2 poziva se i na članak 168. Zakona o prostornom uređenju koji omogućuje da investitor u cijelosti financira izradu Urbanističkog plana, ali Grad Labin je i dalje nositelj Plana.

Ono što nije navedeno u Odlukama je da članak 167. i 168. za sobom povlače i članak 169. zakona o Prostornom uređenju koji kaže:

Članak 169.

Osoba koja s jedinicom lokalne samouprave sklopi ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u pogledu financiranja izgradnje objekta ili uređaja komunalne infrastrukture koji se prema posebnom zakonu financira iz komunalnog doprinosa ne plaća taj doprinos do iznosa troškova uređenja zemljišta kojeg plaća na temelju ugovora.

Prema navedenom zaključujemo da ćemo investitore osloboditi plaćanja komunulanih doprinosa da izgrade svoju infrastrukturu, a onda će građani platiti svu infrastrukturu izvan obuhvata Planova koja će morati biti takva da zadovoljava sve potrebe novih smještajnih kapaciteta. Građani ćeplaćati injezino održavanje, a djelomično će platiti i izradu tih Planova.

S obzirom na to da je Grad Labin nositelj Plana znači li to da je Grad Labin zapravo taj investitor koji plaća i održava svu infrastrukturu?

Također, još jednom se pokazuje apsurdnost situacije da ćemo prirodu zaštiti, ali tek kada stignu bageri. Stručna podloga ne navodi je li Uvala Prtlog mogla biti uključena u ekološku mrežu Natura 2000.Mi ne znamo u potpunosti bioraznolikost Prtloga jer nisu napravljenja istraživanja novijeg datuma. Mi ne znamo u potpunosti  koje sve vrste s crvenog popisa postoje u Prtlogu, a štiti ih Zakon o zaštiti prirode.Stručna podloga to i ne može u potpunosti navesti jer je to propušteno napraviti, a time je Prtlog lakše prenamijenjen u Prostornom planu Istarske županije.

Također, još jedna apsurdnost po pitanju zaštite kulturnih dobra. Podloga navodi da u Uvali Prtlog postoji nalazište amfora, ali, naravno, to ćemo nalazište zaštiti tek kada stignu bageri.

Često se navodi kako moramo uskladiti Prostorni plan Grada Labina s Prostornim planom Istarske županije koji omogućuje urbanizaciju zaštićenog obalnog područja Prtlog sa statusom značajnog krajobraza. Zaboravljamo da smo to sami ishitreno tražili, a da prije toga nismo ništa napravili na zaštiti toga područja: ni na papiru, ni u stvarnosti. Navodi se i da će javnopravna tijela dati svoje mišljenje prije izrade planova i time se opravdava svaki novi korak koji vodi urbanizaciji, ali zaboravljamo da će ta tijela provjeravati usklađenost sa zakonom, a neće provjeravati koliko će od toga koristi imati lokalna zajednica, kakve će biti posljedice po naš grad zbog 1280 smještajnih kapaciteta koji će gravitirati prema Prtlogu, a i zbog novih hotelskih kapaciteta općenito. Neće provjeravati kakvu dugoročnu viziju gradimo i kolikosmo daleko od održivog razvoja,i jesu li nam potrebna takva radna mjesta. Neće provjeravati koliko se novca izlijeva iz proračuna Grada Labina zbog strategije masovnog turizma, neće provjeravati hoće li naša infrastruktura, priroda i stanovništvo moći podnijeti viziju masovnosti hotelskih kapaciteta. Neće provjeravati koliko će infrastruktura namijenjena potrebama građana biti zapostavljana zbog toga što smo se usredotočili samo na potrebe drugih. Javnopravna tijela neće provjeravati koliko koristi od masovnosti hotelskih kapaciteta stvarno ima lokalna zajednica. Neće provjeravati koliko ćemo se urbanizacijom Prtloga zaletjeti, a da nismo ni započeli stvarati viziju turizma kojom ćemo moći iskoristi komparativne prednosti Prtlogaza razvoj održivog turizma, vrijednosti koje ističe i Institut za turizam, a slijedi ih npr. Prostorni plan općine Bale.

 

Sada govorimo o obuhvatima planova od 25 hektara, ali čim jednom taknemo to područje uslijedit će nam širenje smještajnih kapaciteta i urbanističkih planova u budućnosti. Pretpostavljamo da će želje za tim biti i u Vali, i iznad nje i u Šeničini.

Pitamo se onda i ovo: kako će se novi urbanizirani hektari za hotelska naselja odraziti na Prostorne planove Grada? Svaki Prostorni plan mora sadržavati i određeni postotak zelenih površina. Hoće li zemljišta građana biti nositelji zelenih površina? Hoćemo li nastaviti načelo drugi će graditi hotele, a građani Labina neće moći graditi kuće u kojima će živjeti?

 

Mi u mijenjanje Prostornih planova ulazimo bez dugoročne vizije. Mijenjanje Prostornog plana na inicijativu jednog od investitora mnogo govori o nama samima. Pokazuje da se još uvijek povodimo za krivim načelom da će drugi učiniti za nas, ono što ne znamo učiniti sami za sebe. Panično se hvatamo za sve što nam se nudi bez ikakvih analiza, studija, dugoročnih vizija, bez vizije održivog turizma, bez ekonomskih planova i garancija. Razvoj svoga grada prilagođavamo samo potrebama drugih, a da se pritom i ne pitamo kako će to djelovati na lokalnu zajednicu. Ne razvijamo vlastitu viziju, a onda tražimo investitore, već viziju prilagođavamo potrebama investitora. Put koji smo dosad slijedili zove se slobodni razvoj vođen potrebama investitora, zove se neodrživi trend prenamjene vođen potrebama investitora, zove se kratkoročno rješenje s dugoročnim negativnim posljedicama po lokalnu zajednicu.Zaustavimo to dok stvarno jednog dana ne bude prekasno.

 

Stavite Odluke o izradi Urbanističkih planova TRP Prtlog 1 i 2 izvan snage. Mi još možemo odlučiti kako ćemo i koliko ćemo se uskladiti s Prostornim planom IŽ.

Dopustimo sebi i onima koji dolaze poslije nas prostor za nove i drugačije ideje. Ne trebamo se bojati, ne moramo mi učiniti sve, nove se ideje ne ostvaruju preko noći, one su proces.

Građanska inicijativa Volim Prtlog

 

volim prtlog prtlog građanska inicijativa ekologija prostorni plan politika tematska sjednica