Financijski inspektori pročešljali tek 62 tvrtke

Financijski inspektori pročešljali tek 62 tvrtke

26.8.2010. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Inspekcije tijekom godine uspiju provjeriti poslovanje tek malog dijela poduzeća registriranih u zemlji. U razdoblju od sedam mjeseci, od prosinca prošle godine do konca lipnja ove godine, kao što smo pisali, financijski nadzor obavljen je u 62 poduze[1]a. A tijekom tih nadzora otkriveno je da su poduzeća pokušala zakinuti državu i radnike za čak 97 milijuna kuna na porezima i doprinosima.

 

No, u zemlji je registrirano čak 271.111 pravnih osoba, pa ispada da su u promatranom razdoblju inspekcijske službe uspjele zaviriti u poslovanje svega 0,023 posto registriranih poduzeća, odnosno ući u otprilike svaku četiritisućitu tvrtku.Od ukupno registriranih pravnih osoba u zemlji, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, aktivno je njih tek 50,6 posto. Od 271.111 registriranih poduzeća, stvarno radi njih 137.079. Pa su, gledajući aktivne tvrtke, financijski nadzori obavljeni u svega njih 0,045 posto, odnosno u svakom 2.210-om poduzeću. Koliko bi tek financijskih nepravilnosti i pokušaja utaje poreza i doprinosa otkrili inspektori da u svojem radu obuhvate značajni udio poslovnog svijeta? Jer ne treba zaboraviti da je 88,7 milijuna kuna manje obračunatog poreza na dohodak i 8,5 milijuna kuna manje obračunatih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje otkriveno na uzorku od svega 0,045 posto aktivnih pravnih osoba u zemlji.Inspektori rada nerijetko su okidač na koji reagiraju poreznici i financijaši. Naime, Državni inspektorat ostale službe redovito izvještava o nepravilnostima koje su inspektori rada ili zaštite na radu uočili u poduzećima, a koje su zapravo izvan njihove djelatnosti.

Tako je Državni inspektorat lani drugim tijelima uputio gotovo četiri tisuće različitih obavijesti, bilo da je riječ o neplaćanju doprinosa, nezakonitom obračunu plaća, prekovremenog rada, ili isplatama na ruke.

Radna inspekcija lani je obavila 24.027 inspekcijskih nadzora, od čega 15.044 iz područja rada. Pritom je otkriveno i procesuirano 16.249 prekršaja.

Državni inspektorat lani je provjerio primjenu radnih propisa u gotovo svakom šestom aktivnom poduzeću u zemlji. Samo od ožujka do lipnja ove godine obavili su 8,3 tisu[1]e nadzora, iz čega proizlazi da je u ta tri mjeseca pregledano svako 16. poduzeće da bi se provjerili propisi iz radnog odnosa ili zaštite na radu. Inspektori rada istovremeno su uputili 1.218 različitih obavijesti drugim nadležnim tijelima zbog toga što su tijekom nadzora iz svoje nadležnosti došli do saznanja o mogućim nepravilnostima koje su u ovlasti Ministarstva financija, MUP-a, centara za socijalnu skrb, prosvjetne inspekcije ili pravobraniteljstva za djecu. Gabrijela GALIĆ

mito kurupcija porez doprinosti kriza poslovanje prezaduženost nelikvidnost državni inspektorat inspekcija poslovanje nezakonito poslovanje