Ekonomisti labinske Srednje škole u EU LdV projektu SELPRAF

Ekonomisti labinske Srednje škole u EU LdV projektu SELPRAF

25.11.2011. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

U iduće dvije godine Srednja škola Mate Blažine i njeni nastavnici ekonomske grupe predmeta u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje-Podružnica Labin, bit će partneri slovenskih kolega u EU projektu Leonardo da Vinci SELPRAF, kojeg je aplicirala i dobila Republika Slovenija iz EU fondova.

NAZIV PROJEKTA: SELPRAF - Samozapošljavanje posredstvom vježbeničkih tvrtki baziranih na e-learningu

TRAJANJE: 01.11.2011. - 30.10.2013.

Sukladno s dokumentom Europa 2020., Europa želi postati pametnija, te više uključena i održiva. Glavni dio gornjeg dokumenta, Agenda za nove vještine i radna mjesta, potiče inovacije prilagođene pojedinačnim potrebama učenika te također podržava proces samozapošljavanja. Budući da su stope nezaposlenosti i u Sloveniji i u Hrvatskoj iznad prosjeka EU, sve oblike alternativnog zapošljavanja treba promicati. Rezultati analiza su pokazali da se zbog pokojeg  nedostatka u obrazovanju, nedostatku sposobnosti, straha i neizvjesnosti, nezaposleni rijetko odlučuju za samozapošljavanje.

Kao konkretan odgovor na gore navedene nedostatke, glavni cilj SELPRAF projekta je kod  ljudi potaknuti interes za poduzetništvo putem inovativnog SELPRAF - Programa izobrazbe za stjecanje četiri ključne sposobnosti:

1. komunikacija na materinjem jeziku,
2. komuniciranje na stranim jezicima,
3. digitalne kompetencije,
4. osjećaj za inicijativu i poduzetništvo te vježbovne tvrtke.

Ciljna skupina su nezaposleni sa najmanje 4. stupnjem obrazovanja. Osim toga, SELPRAF će promicati individualne  načine obrazovanja izvan strukovnog obrazovanja te poboljšati prohodnostu strukovnom obrazovanju.

Konkretni ciljevi projekta su:
1.    osnovati SELPRAF Program izobrazbe na temelju plana i programa osposobljavanja, koji se sastoji od dva dijela: teoretskog, vezanog za stjecanje ključnih kompetencija te praktičnog koji se provodi u vježbovnim tvrtkama,
2.    razviti e-learning sadržaj,
3.    osposobiti 48 nezaposlenih osoba (32 u Sloveniji i 16 u Hrvatskoj),
4.    osigurati kvalitetu i održivost rezultata projekta provedbom SELPRAF  programa izobrazbe u nacionalnom sustavu strukovnog obrazovanja i u programima osposobljavanja Zavoda za zapošljavanje Republiike Slovenije.


Partnerska struktura utemeljena je na kompetencijama partnera osiguravajući:

1.    visoka tehnologijska postignuća e-learning infrastrukture (tvrtka B2 Izobraževanje in informacijske storitve-Ljubljana, Jožef Stefan Institut-Ljubljana),
2.    didaktičke metode u stjecanju kompetencija (Srednja škola Šentvid),
3.    iskustvo na praksi u poduzeću (Srednja ekonomska škola-Celje),
4.    mrežu korisnika inovacije (Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije, Srednja škola Mate Blažine-Labin u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje-Podružnica Labin, Hrvatska),
5.    pilot trening i daljnju valorizaciju (Srednja ekonomska škola-Celje, Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije, Jožef Stefan Institut-Ljubljana) i
6.    diseminacija (Jožef Stefan Institut-Ljubljana).

Centar za poklicno izobražovanje-Ljubljana (Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training) bit će  zajedno s Zavodom za zapošljavanjem Republike Slovenije odgovoran za analizu potreba na području identifikacije ključnih kompetencija. Kvalitetna procjena i vrednovanje rezultata projekta će biti napravljena sa strane Sveučilišta u Leicesteru (UK).

Materijalni rezultati su navedeni pod "ciljevi projekta". Glavni utjecaj projekta je doprinijeti lakšem ulasku nezaposlenih osoba na tržište rada i poboljšanje kapaciteta strukovnih obrazovanja kako bi  odgovorili na promjenjive zahtjeve tržišta rada.

1.11.2011. Ljubljana Prvom radnom sastanku partnera Republike Slovenije i Republike Hrvatske te supervizora iz UK-a:

 

Welcome & Project Introduction (B2), Short Introduction of Each Partner (all), Detailed Overview of Working Packages (all)
Internal Rules & Guides (B2), Financial Rules (IJS), How to Use Project Portal? (B2), Open Discussion, Ideas And Suggestions (all)

iz SŠMB-a prisustvovali su Čedomir Ružić, ravnatelj, Daniel Mohorović, koordinator projekta, Leonida Basanić, računovotkinja te Đeni Pejčinović, voditeljica podružnice Zavoda za zapošljavanje RH u Labinu.

 

Srednja škola Mate Blažine Labin

 

eu projekt srednja škola mate blažine labin ekonomisti selfpraf