Edukacija za članove Savjeta mladih

Edukacija za članove Savjeta mladih

24.7.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin sa svojim Projektom Labin - Zdravi grad uključen je u Hrvatsku mrežu zdravih gradova koja ove godine obilježava 20. obljetnicu. Povodom tog jubileja provodi se medijska kampanja "Povezani zdravljem" kojom se najširoj javnosti želi pokazati rezultate dvadesetogodišnjeg djelovanja.

Cilj je kampanje, među ostalim, ojačati društvenu i političku odgovornost za zdravlje, ukazati na postojanje i mogućnost djelovanja kroz institucije sustava, struku, politiku i civilno društvo u obnovi socijalnih mreža i jačanju zajednica kako bi one mogle brinuti o svakom svom članu.

Kampanja se provodi tokom cijele 2008. godine, a Zdravi gradovi i Zdrave županije nosioci su pojedinih tema mjeseca. Labin - Zdravi grad nositelj je teme mjeseca srpnja „Promicanje demokracije“.

U okviru planiranih aktivnosti, u suradnji sa Udrugom gradova RH, realizira se program Obuka članova savjeta mladih. Jednodnevna edukacija održat će se u petak, 25. srpnja 2008. sa početkom u 11,00 sati u Srednjoj školi Mate Blažine Labin.

Savjet mladih Labin Edukcija SŠ Mate Blažina Labin Zdravi grad