Država s milijun i 250 tisuća kuna finacirana dom za psihičke bolesnike `Sveta Nedjelja` – Nedešćina

Država s milijun i 250 tisuća kuna finacirana dom za psihičke bolesnike `Sveta Nedjelja` – Nedešćina

7.3.2014. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Rebalans državnog proračuna, kojeg je ovog tjedna usvojila Vlada te poslala na raspravu i izglasavanje u Hrvatski sabor, smanjit će i dio investicija na području Istarske županije.

Sveukupno, rezovi na istarskom komadiću državnog proračuna iznose devet milijuna i 797 tisuća kuna, tako da će on iznositi, do sljedećeg rebalansa, 279 milijuna i 522 tisuća kuna. Od toga na obaveze prema BINA Istri otpada 210 milijuna kuna, što znači da su investicije centralne države u županiji 69 milijuna i 522 tisuće kuna.

U centar za gospodarenje otpadom Kaštijun investirat će se 167 milijuna izvanproračunskih sredstava tijekom 2014. godine i ta stavka nije mijenjana.

Najveći gubitnik rebalansa je općinsko državno odvjetništvo u Puli, kojem su troškovi adaptacije zgrade smanjeni za osam milijuna i 646 tisuća kuna. Za adaptaciju će ove godine potrošiti tri milijuna i 843 tisuća kuna.

Na sustav navodnjavanja Valtura - Bakrnjaša potrošit će se šest od planiranih sedam milijuna kuna, dok će kaznionica u Valturi dobiti samo pola planiranog iznosa za izgradnju plinskog biopostrojenja. Iz proračuna će se na to utrošiti 375 tisuća kuna.

Preostalo smanjenje odnosi se na izgradnju sportske dvorane u Rovinju. Riječ je o iznosu od 49.500 kuna.

Za redovnu djelatnost sveučilište "Juraj Dobrila" u Puli dobit će 272 tisuća kuna više nego što je bilo predviđeno proračunom. Sveukupno, sveučilište će dobiti 40 milijuna i 61 tisuću kuna.

Vlada rebalansom proračuna nije obustavila ili smanjila značajnije istarske projekte koje financira: građevinske radove na sveučilištu, prehranu i smještaj studenata, izgradnju sportske dvorane u Vrsaru ili ulaganje u opću bolnicu u Puli. Uredit će se kotlovnica u pulskom zatvoru, te pokriti troškovi općinskog suda u Pazinu. Financira se, s milijun i 250 tisuća kuna, dom za psihičke bolesnike Nedešćina u Svetoj Nedjelji.

Izuzmu li se velike obaveze države prema BINA Istri, državni proračun troškom od 69 milijuna kuna za cijelu Istarsku županiju ostao je na granici proračuna iz protekle dvije godine. (D. GRAKALIĆ)

dom dom za psihički bolesne financiranje rebalans