Drugi rebalans raškog proračuna

Drugi rebalans raškog proračuna

4.9.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na ovotjednoj sjednici Općinskog vijeća Raše vijećnici su jednoglasno izglasali Druge Izmjene i dopune općinskog proračuna kojima nisu izmijenjeni ukupni prihodi i primici, niti rashodi i izdaci, već je riječ o tzv. ciljanim izmjenama i dopunama na osnovu praćenja ostvarenja proračuna i uvažavanja novonastalih okolnosti u pogledu potreba izdvajanja sredstava za određene aktivnosti i projekte.

 

Jednoglasno su donijete i Druge Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U Programu nije došlo do promjene ukupno planiranih sredstava (3.355.000,00 kn), već je izvršena preraspodjela sredstava unutar pojedinih stavki.

 

Donijete su i  Prve Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za ovu godinu. Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 717.850,00 kn povećana su na iznos od 735.850,00 kn. Povećana je stavka sufinanciranja boravka djece u vrtiću zbog većeg broja korisnika, te izdvajanja za jednokratne potpore građanima.

 

 

raša općina raša rebalans proračun