DONESENA ODLUKA O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

DONESENA ODLUKA O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

10.4.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na redovnoj sjednici Poglavarstva Grada Labina donesena je Odluka o visini naknade za rad članovima Gradskog izbornog povjerenstva, članovima biračkih odbora i državnih službenika za popis birača. Odlučeno je da će predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i njihovi zamjenici stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u iznosu od  4 tisuće kuna netto za svakog člana.

Članovi proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u iznosu od 1000 kuna netto po članu.

Predsjednik i članovi biračkog odbora te njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za rad u iznosu od 250 kuna netto po članu. Državni službenici angažirani na popisu birača i izdavanju potvrda građanima na dan izbora imaju pravo na naknadu za rad u iznosu od 200 kuna netto.

Dok političke stranke i nositelji nezavisnih lista imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 250 kuna brutto za svakog člana izabranog u vijeće mjesnog odbora.

izborno povjerenstvo mjesni odbori naknada novac