Donesena nova Odluka o komunalnoj naknadi

Donesena nova Odluka o komunalnoj naknadi

2.2.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na 21. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je donesena nova Odluka o komunalnoj naknadi. Naime, 4. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu kojim je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti odluku o komunalnoj naknadi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ovom odlukom Gradskog vijeća komunalna naknada za stambene prostore ne povećava se, osim za područje naselja Duga Luka, koje se iz treće područne zone uvrstilo u drugu, što znači da se koeficijent zone povećava sa 0,7 na 0,8. Konkretno, povećanje komunalne naknade za stambenu jedinicu od 100 m2 u Dugoj Luci iznosi 3,60 kn mjesečno.

Poslovni prostori razvrstani su u razrede temeljem Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Većina koeficijenata namjene za djelatnosti koje se obavljaju u poslovnim prostorima ostaje nepromijenjena, osim za pojedine djelatnosti koje se obavljaju u poslovnim prostorima:

  • ljekarne (od dosadašnjih 9 na 10), 
  • zdravstvene djelatnosti koje se obavljaju pri Istarskim domovima zdravlja po osnovi koncesije i ugovora (od 3 na 5), 
  • trgovine na veliko i malo (od 4 na 6). 

Koeficijent namjene za proizvodne djelatnosti ostaje nepromijenjen (4), dok se proizvodnja plina i električne energije mijenja sa 10 na koeficijent 5 zbog zakonske obveze.

Prije uvrštenja ove odluke na dnevni red Gradskog vijeća provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, na koje je pristigla jedna primjedba da predloženom Odlukom nisu definirani koeficijenti namjene za poslovne prostore koji se ne koriste (zatvoreni prostori). Primjedba nije prihvaćena, jer je člankom 10. Odluke u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu, propisan način izračuna koeficijenta namjene za sve poslovne prostore koji se ne koriste dulje od 6 mjeseci u kalendarskoj godini. Izvješće o savjetovanju je javno objavljeno na internetskoj stranici Grada Labina.

komunalna naknada grad labin savjetovanje javnost