[DOKUMENTI] Tanja Pejić o Planu izrade infrastrukturnog razvoja Grada i o novim cijenama odvoza smeća | Alen Golja pokrenut će se postupak ocjene zakonitosti nove Uredbe o gospodarenju otpadom

[DOKUMENTI] Tanja Pejić o Planu izrade infrastrukturnog razvoja Grada i o novim cijenama odvoza smeća | Alen Golja pokrenut će se postupak ocjene zakonitosti nove Uredbe o gospodarenju otpadom

30.10.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijećnica Tanja Pejić postavila je dva vijećnička pitanja na sjednici Gradskog vijeća dana održanoj u utorak 29. listopada 2019. godine.

Prvo se pitanje odnosilo na izradu Plana infrastrukturnog razvoja Grada, odnosno zašto se za svaku godino ne može izraditi detaljni Plan, kao što je to učinjeno za 2017. godinu.

http://www.labin.hr/Files/201708/Plan%20infrastrukturnog%20razvoja%20za%202017.%20godinu.pdf

 

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Anamarija Lukšić odgovara kako U postupku provedbe Programa certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem (Business friendly cities) 2017. godine izrađen je spomenuti Plan infrastrukturnog razvoja za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Po stupanju na snagu Proračuna Grada Labina za 2020. godinu te planova izgradnje VODOVODA LABIN d.o.o. Labin i 1. MAJ  d.o.o. Labin  izradit će se Integralni plan infrastrukturnog razvoja za naredno trogodišnje razdoblje 2020. godina sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Međutim ukoliko  Gradsko vijeće smatra da bi bilo korisno ovakav integrirani  plan izraditi i objaviti svake godine  tada se  to može učiniti neovisno o uvjetima i razlozima  zbog kojih je to učinjeno 2017. godine.

 

Također navodi  i kako je u tijeku izrada Plana upravljanja značajnim krajobrazom Labin-Rabac-Prklog, te će po završetku istog biti sklopljen ugovor s ustanovom Natura Histrica, da bi isti mogao steći mogućnost prijave na natječaje za EU – fondove.

 

Drufo pitanje vijećnice Tanje Pejić odnosi se na donošenje nove Uredbe koja regulira gospodarenje otpadom, za koje se predviđa u konačnici povećanje cijene odvoza smeća za građane, te stav labinskog komunalnog poduzeća vezano za ustavnost uopće takve odredbe.

Direktor TD Prvi maj. D.o.o. Labin Alen Golja, u pismenom odgovoru obrazlaže kako je upitna zakonitost Uredbe o izmjenama I dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/19) zbog nepoštivanja načela “onečišćivač plaća” jer se uvođenjem jedinstvene cijene obvezne minimalne javne usluge ne vrednuje količina proizvedenog otpada, te će se zajedno sa ostalim komunalnim društvima na razini Istarske županije pokrenuti postupak za ocjenu zakonitosti Uredbe. Predložit će se da se novi izračuni primjenjivati tek po uspostavi burze otpada, te time davatelju usluge omogući zarada na resursu, a ne da se prikaže kao trošak koji će biti morati primorani naplatiti visu cijenu otpada krajnjem korisniku. Do uspostave uvjeta koji su predviđeni novom Uredbom, planira se odgoda primjene zakonske regulative.

 

Dokumenti u privitku


Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Pitanje 1. sjednica gradskog vijeća 29.10.2019 Pitanje Tanje Pejić - Anamarija Lukšić
Pitanje 2. sjednica gradskog vijeća 29.10.2019 Pitanje Tanje Pejić - Alen Golja računi za otpad nova Uredba
Odgovor Anamarija Lukšić 29.10.2019 Odgovor Anamarija Lukšić 29.10.2019
Odgovor Alen Golja 29.10.2019 Odgovor Alen Golja 29.10.2019
Plan infrastrukturnog razvoja za 2017. godinu Plan infrastrukturnog razvoja Grada Labina za 2017. godinu
tanja pejić vijećničko pitanje prvi maj komunalno alen golja otpad plan infrastrukturnog razvoja grada labina anamarija lukšić alen golja