Do kraja 2016. godine završetak radova na Centru Liče Faraguna

Do kraja 2016. godine završetak radova na Centru Liče Faraguna

28.9.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Centar Liče Faraguna u Labinu ustanova je za odgoj, obrazovanje i smještaj djece s poteškoćama u razvoju. Objekt je s godinama postao nefunkcionalan te konstrukcijskim karakteristikama ne udovoljava primarnu namjenu. Zgrada Centra ne udovoljava niti zahtjevima energetske učinkovitosti. Upravo je tijekom kolovoza najavljen početak radova na energetskoj obnovi zgrade Centra.  Radovi su trenutno još u tijeku, a planira se da će biti dovršeni krajem prosinca 2016. godine.

Grad Labin je pokrenuo projekt rekonstrukcije fasade i krovišta te djelomične zamjene vanjske stolarije. Zahvat je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.507.124,98 kuna. Iznos od 30% financira Europski fond za regionalni razvoj (227.055,02 kuna), a 40% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (302.740,02 kuna). Ostatak investicije se financira iz proračuna Grada Labina.

Grad Labin, temeljem decentralizacije financiranja osnovnog školstva, osigurava sredstva za financiranje djelatnosti te kao osnivač Centra osigurava sredstva za materijalne rashode, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za rashode nabavke dugotrajne imovine  te ostala dodatna ulaganja.

Uz navedene građevinske radove potrebno je ugraditi i novi sustav za pripremu potrošne tople vode sa solarnim toplinskim kolektorima. Završetkom svih radova postojeći objekt će se dovesti u stanje arhitektonske funkcionalnosti, imat će višu energetsku učinkovitost te koristit će se obnovljivi izvori energije što će izravno utjecati na kvalitetu boravka štićenika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih te omogućiti potencijalni razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi.

Ovakvom energetskom obnovom zgrade smanjit će se potrošnja energije i štetnih emisija CO2. Projektom energetske obnove predviđene su četiri građevinske mjere za poboljšanje toplinske zaštite ovojnice (izolacija vanjskih zidova, rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, izolacija stropa prema negrijanom prostoru, djelomična zamjena vanjske stolarije) i jedna strojarska mjera (ugradnja solarnih toplinskih kolektora za pripremu tople vode).

Planiranom energetskom obnovom moguća je ušteda do skoro 75% toplinske energije za grijanje te će se tada zgrada svrstati u energetski razred A. Ugradnjom solarnog toplinskog kolektora za pripremu tople vode, kao obnovljivog izvora energije, doprinijet će se povećanju korištenja obnovljivih izvora energije.

Svakodnevnom brigom o planiranom tijeku radova te nadzorima, postiže se efikasnost na gradilištu. Svi korisnici i djelatnici se raduju da će možda već u prosincu moći ući u obnovljene prostore Centra Liče Faraguna.

 

PR

 

 

centar liče faraguna energetska obnova