Do kad institucije rh kane obmanjivat javnost

19.6.2011. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Priopćenje za javnost Habuša

Do kada institucije RH kane obmanjivati javnost grubim laganjem putem medija

Na HRT 1 dana 10. studenog u večernjim satima objavljeno je "Priopćenje Povjerenstva" o uzroku

smrti dva radnika tvrtke "Portum Ferum". Uzrok je navodno ugljik IV oksid (ugljik dioksid), kojega je

navodno u podrum ubacivala nepravilno montirana i izvedena ventilacija .

Od smrti dva radnika te uzroka (koji je to bio plin) ozljede dišnih organa jedinog preživjelog,

"povjerenstvu" je trebalo točno 53 dana da objavi nepotpune podatke koji su bili poznati 15 minuta

nakon intervencije vatrogasaca 18. rujna u 13 sati

Tko i zašto koristi medijski prostor te uzbunuje javnost aferama, pa zatim i improvizacijama?.

Činjenice su slijedeće:

a) 18. rujna 2010. u 13 sati nakon poziva vatrogasna postrojba sa odgovarajućom opremom za

disanje, zatekla je dva tijela i podrumu Portum Feruma bez znakova života. Na dva

njihova instrumenta za mjerenje koncentracije kisika očitane su koncentracije 2,4% što je uzrok

nesvjestice i smrti u periodu kraćem od 5 minuta,

b) Vatrogasna postrojba nema instrumente za analizu atmosfere na ugljik dioksid pa prisutnost nije

utvrnena, iako je ugljik dioksid najvjerojatnije uzrok pada koncentracije kisika na smrtonosno nisku

koncentraciju u podrumu.

c) Provjera ispravnosti instrumenata te ispis koncentracija kisika putem programa Gass Vision u

ovlaštenoj ustanovi potvrdili su koncentracije kisika tj 2,4% što je uzrok smrti.

d) Preživjeli radnik koji je otkrio nesreću i sretno se vratio iz podruma žalio se u istrazi na iritacije

dišnih organa. Uzrok "povjerenstvu"nepoznat.

e) U emisiji HRT 1 dana 21. i 28.rujna u emisiji "Hrvatska danas" koji vodi mr. Jozo Barišić, pozvani

gost prof Dr Plavšić, Ravnatelj Hrvatskog zavoda za toksikologiju uporno je izjavljivao da se

uzrok smrti još ne zna, iako je od 13 sati na dan smrti radnika znao podatak da se radi o

izuzetno niskoj koncentraciji kisika u podrumu što je bio uzrok smrti radnika.
Ili i nešto drugo,

kako navodi u emisiji?.

f) Bio sam pozvan u obije emisije takoner kao gost, i 28. rujna potvrdio da smo na poziv grananskog

lica tri dana nakon nesreće u uzorku zraka iz ventilacije našli niske koncentracije fosforovodika i 26ppm fosfor triklorida, što je cca 50 puta više od maksimalno dopuštenih koncentracija u radnom

prostoru (MDK RH). Taj plin je vjerojatno uzrok iritaciji dišnih organa kod preživjelog radnika.

Analize su uranene direktno na terenu najsuvremenijim analitičkim instrumentom FTIR DX 4000 sa

ugranenim bazama za identifikaciju i kvantitativnu analizu Finske proizvodnje. A taj instrument osim

toksikologa u Eu zajednici koristi Finska armija u svojim borbenim vozilima, zna se zašto.

g) Prof Dr Plavšić odlučno je odbacio vjerodostojnost naših analiza nudeći kao protudokaz svoje čulo

mirisa kojim nije osjetio miris fosforovodika.

h) 29. rujna pod pritiskom javnog mišljenja i izjava da se ne zna uzrok smrti, MUP-ov specijalni

laboratorij nesmotreno je dao izjavu u javnost da su identificirali dimetil disulfid izoliran sa odjeće

preminulih, što je istina, ali nije istina da je taj spoj uzrok smrti. Radi se karakterističnom mirisu

raspada, a odjeća je na patologiji skinuta više dana nakon smrti radnika.

i) Istog dana uvaženi prof dr Plavšić poslao je zajapureno pismo glavnom uredniku na HRT sa nizom

primjedbi na malenkost Habuša sa zahtjevom da me se eliminira iz daljih suočavanja, već radi toga

što me voditelj emisije Barešić predstavio sa mr. Habuš. Mr u ovom slučaju znači internacionalno

"mister" ili po zagorski "gospodin", ali valjda po mišljenju prof dr Plavšića za mene je i to previše. S

druge strane, bibliografija Toksikološkog informativnog centra Nacionalnog instituta za zaštitu i

zdravlje (NIOSH TIC) USA, i CIS ILO (Menunarodna organizacija rada u Ženevi) citiraju radove

Habuša, o svom vršnjaku Plavšiću se ne izjašnjavam. Dakle kad me netko u domovini Hrvatskoj

proglasi industrijskim toksikologom, nadrapati će.

j) Istog dana 29. rujna, www.mzopu.hr na naslovnoj, uvodnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša

objavljen je pamflet "da tvrtka "ANT-Laboratorij za analitiku i toksikologiju" nema ovlast za

analize fosfina.
Ne piše kada je prof dr Plavšić atestirao čulo mirisa pri MZOPU, ali nije ni važno.

Kemija poznaje 6.000.000 spojeva pa izjava u citiranom sadržaju, kao najveći domet zaštite okoliša

tog dana, govori o autorima a ne o tvrtci ANT.

k) Dana 30. rujna u ANT u kojoj više nisam na platnom spisku niti sam u vlasnik nego samo honorarni

savjetnik stiglo je pismo prof dr Plavšića u ime nekog tada još neimenovanog "Povjerenstva". Pošto je

pismo bilo prijeteće a pisano mimo postojećih propisa o komunikaciji menu pravnim subjektima, nismo

odgovorili.

l) Ogromni troškovi plaćeni iz budžeta RH za rad stotinjak ljudi, troškovi analiza bez rezultata desetak

institucija čak i u inozemstvu, sramota skopčana s

nemoći ustroja naših ustanova kakav je u ovom slučaju prikazan treba potaknuti reformu.

Ljudi Božji, kome je bila potrebna sapunica i sati medijskih napora da se javnosti kaže istina o

uzroku smrti dva čovjeka na radnom mjestu koja je bila poznata 15 minuta nakon intervencije

vatrogasne brigade i smrti radnika.

m)
Nije li uvaženi prof dr Plavšić bio onaj stručnjak koji nije završio izvješće o aferi "Salonit-Vranjic"

kada je njegovo "povjerenstvo" trebalo dokazati po Ministrici Dropulić lansiranu izjavu o "nestručno

obavljenim analizama azbesta na dječjem igralištu i u naselju u Vranjicu".? Ako je on taj, gdje je nalaz

"povjerenstva"?

Igralište u Vranjicu je sanirano, zahvaljujući Habušu kao žrtvi. Otuda možda potječe od medija

dodijeljena mi časna titula mr, mister, gospodin. A o prekomjernim troškovima u tamošnjim zahvatima

na lokaciji Vranjic vodi brigu DORH. Kao i u ostalim zahvatima u našoj domovini.

Habuš Zvonko ant69@globalnet.hr

rockwool analize plavsic