Dnevni red 95. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Dnevni red 95. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

9.12.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 41. Statuta Grada Labina, predsjednik Poglavarstva Grada Labina saziva 95. redovnu sjednicu Poglavarstva Grada Labina, koja će se održati u srijedu 10. prosinca 2008. godine u 8,30 sati, u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici, predložen je slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 94. redovne sjednice

2. Donošenje Odluke mirovanju prava na stipendiju u školskoj godini 2008/2009.

3. Donošenje odluke o početku postupka javne nabave za uslugu izrade projekta izgradnje infrastrukture zone Vinež II faza

4. Donošenje Zaključka o dodjeli jednokratne nagrade stipendistima za školsku godinu 2007/2008.

5.Donošenje Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava za jednokratnu stipendiju  Marku Hrvatinu

6. Donošenje Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava za školstvo Srednjoj školi  Mate Blažina Labin

7. Donošenje Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava za školstvo Udruzi Lijepa naša Zagreb

8. Donošenje Zaključka o povratu neamortiziranih uloženih vlastitih sredstava u poslovni prostor u vlasništvu Grada Labina

9. Donošenje Zaključka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć i poklon

10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostiima u Gradu Labinu  

11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjene Socijalnog programa Grada Labina za 2008. godinu

12. Donošenje Zaključka o izjašnjavanju o amandmanima na prijedlog Proračuna Grada Labina za 2009. godinu sa pripadajućim programima

13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga  Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2009. godinu

14. Donošenje zaključka o utvrđivanju prijedloga  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrakstruture i ostalih objekata za 2009. godinu

15. Donošenje zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2009. godini

16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu

17. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2009. godinu

18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2009. godinu

19. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2009. godinu

20. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Labina za 2009. godinu

21. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2009.godinu

22. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Labina

23. Molbe i zahtjevi.

Poglavarstvo sjednica stipencija Marko Hrvatin sport kultura proračun kapitalni projekti socijalni program malo gospodarstvo