Dnevni red 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Dnevni red 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

24.11.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina", broj 9/09. i 9/10. - lektoriran tekst, 8/13.), sazivam 22. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 24. studenog 2015. godine u 17,00 sati, u prostorijama Grada Labina, u Velikoj vijećnici, Labin, Titov trg 11.

nakon aktualnog sata predlažem slijedeći dnevni red:

 

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
  2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac" Labin za pedagošku 2014/2015. godinu
  3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Ivo Lola Ribar" Labin
  4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Matije Vlačića Labin
  5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra „Liče Faraguna" Labin
  6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina
  7. Donošenje Odluke o komunalnom redu
  8. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije
  9. Donošenje Odluke o osnivanju Udruge Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG)

10.  Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

11.  Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Labina

12.  Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2016. godinu

13.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

14.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

15.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

16.  Razmatranje Nacrta prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

17.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. Godinu

18.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

19.  Razmatranje Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. Godinu

20.  Razmatranje Nacrta prijedloga Plana razvojnih programa za 2016. goodinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.

 

 

POZIV za 22. redovnu sjednicu GV.pdf314.64 KB
Godišnje izvješće o radu DV za 2014-2015..pdf534.77 KB
Dopis Gradskom vijeću_Suglasnost za donošenje Statuta,traži se.pdf421.19 KB
IZMJENE I DOPUNE Statuta OŠ IVO LOLA RIBAR 2015-09 11.pdf71.65 KB
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OŠ MATIJE VLAČIĆA sa zahtjevom.pdf2.35 MB
Dopis Gradskom vijeću_Suglasnost za donošenje Statutatraži se Centar Liče Faraguna.pdf268.9 KB
IZMJENE I DOPUNE STATUTA CENTRA Liče Faraguna Labin 2015.pdf75.48 KB
ODLUKA O USTROJSTVU 2007. pročišćeni tekst 2008. 2011..pdf267.42 KB
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Labina 2015.pdf311.11 KB
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU PRIJEDLOG 2015.pdf335.95 KB
ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesije.pdf146.06 KB
ODLUKA o osnivanju FLAG- Grad Labin.pdf268.16 KB
ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi Vlačić Silvano.pdf213.57 KB
PRIJEDLOG DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA RH 1 KLAUDIO KORVA.pdf520.38 KB
PRIJEDLOG DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA RH 2 KLAUDIO KORVA.pdf761.66 KB
ODLUKA O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJEIZ PRORAČUNA GRADA LABINA.pdf135.17 KB
ODLUKA o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2016. godinu.pdf132.32 KB
PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH ZA 2016.pdf145.61 KB
PROGRAM-ODRŽAVANJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-2016.pdf368.91 KB
PROGRAM jačanja gospodarstva za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. (1. čitanje).pdf272.93 KB
SOCIJALNI PROGRAM Grada Labina za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu.pdf391.59 KB
PROGRAM javnih potreba u sportu Grada Labina za 2016 NACRT PRIJEDLOGA.pdf182.37 KB
PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu- NACRT.pdf320.57 KB
PRORAČUN Grada Labina za 2016. sa projekc. 2017-2018. NACRT.pdf3.68 MB
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA_2015-2017.AL-zadnji..pdf187.56 KB

sjednica gradsko vijeće odluke statut