Dnevni red 100. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Dnevni red 100. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

10.2.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 41. Statuta Grada Labina, predsjednik Poglavarstva Grada Labina saziva 100.  redovnu sjednicu Poglavarstva Grada Labina, koja će se održati u  srijedu,    11. veljače 2009. godine u 8,30 sati, u prostorijama Grada Labina. Za rad na sjednici, predložen je slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 99. redovne sjednice

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za Grad Labin od 2009. – 2013.

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pomoći za podmirenje troškova stanovanja

4. Donošenje Prve dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu

5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina

6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina

7. Donošenje Zaključka o raspolaganju zemljištem u Poslovnoj zoni Vinež II

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnine

9. Donošenje Zaključka o određivanju Ante Tudurić za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Labina do izbora koncesionara

10. Donošenje Zaključka o povratu preplaćenog iznosa zakupnine

11. Donošenje Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava za sportske manifestacije Malonogometnom udruženju Labin

12. Donošenje Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava Pravnom fakultetu Rijeka

13. Donošenje Zaključka o raspoređivanju sredstava političkim strankama

14. Molbe i zahtjevi.

poglavarstvo manonogometno udruženje labin zakupnine Ante Tudurić stožer zaštite i spašavanja zarazne bolesti pomoć poslovna zona Vinež II nekretnine