Devet udruga s područja Labinštine dobilo županijska sredstva za financiranje svojih projekata

Devet udruga s područja Labinštine dobilo županijska sredstva za financiranje svojih projekata

3.5.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ostalo

emeljem članka 29. stavka 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne novine“ br. 26/15), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/2017 i 19/2017), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije
(„Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13, 16/16 , 1/17, 2/17 i 2/18) Župan Istarske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata dana 26. travnja 2019. godine donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/ programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2019. godinu
  

Preuzmite Odluku u pdf formatu


Dobitnici financijskih sredstava s područja Labinštine:


Lokalna akcijska grupa „Istočna Istra“, Rudarska 1, 522220 Labin OIB: 83218839289 za projekt: Potpora za rad Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“ u 2019. godini za troškove koji nisu prihvatljivi iz mjere 19 LEADER (CLLD) Programa ruralnog razvoja 5.000,00, te za Proljetnu i jesensku gastro –biciklistička manifestaciju „Terra Albona“ - 5.000,00


„Martinčica“ Društvo gljivara Labinštine, Antona Selana 10, 52220 Labin, OIB: 71345160683 za projekt: Upoznavanje građanstva i mladih sa svijetom gljiva, trava i pozitivnom odnosu prema okolišu putem radionica u prirodi i školskim uvjetima, organizacijom predavanja, edukativnom posjetom staništima u bližoj okolici diljem Istre te drugih krajeva RH, prepoznavanje jestivih i otrovnih vrsta u cilju sprječavanja ev. trovanja pri konzumaciji za 2019. godinu - 7.000,00


Pčelarska udruga Labin, Rudarska 1, 52220 Labin, OIB: 81786858893 za projekt: Dani meda Labinštine i 4. ocjenjivanje kvalitete meda istočne Istre „Ripenda 2019“ s međunarodnim sudjelovanjem - 20.000,00


Kinološka udruga „LabinLabin, Vinež 166, 52220 Labin, OIB: 05607295671 za projekt: Lovnokinološka manifestacija CACT-HR divlja svinja 2019 - 5.000,00 i za projekt: Lovnokinološke manifestacijeIPO 2019 - 5.000,00


Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „ALBA“ , Rudarska 1, 52220 Labin OIB: 78109777127 za projekt: 4. festival kvarnerskog škampa - 7.500,00, te kao Potporu za rad Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“ za troškove koji nisu prihvatljivi iz mjere II.2/III.3. Provedba lokalnih razvojnih 7.500,00


Udruga vinogradara i vinara Labinštine „Trs“ Nedešćina 137A, 52231 Nedešćina OIB: 93185475839 za projekt: Studijski posjet „Plešivička vinska cesta“7.000,00 i za NedešćinaEvent „Vino i gitare“8.000,00


Lovačko društvo „Ubaš“ Koromačno, Koromačno 17, 52222 KoromačnoOIB: 46197431784 za Akumulacija zrnate hrane - 9.000,00 i za Gospodarenje lovištem II 1.000,00, te za postavljanje Automatske hranilice za divljač - 5.000,00


Lovačko društvo „Zec“ Kršan, Istarska 5, Potpićan 52333OIB: 17046847633 za Lovački dom dogradnja 1,12.000,00, te za Informatizaciju - 3.000,00


Udruga poljoprivrednijka „Agropićan“, Pićan 40, Pićan 52332, OIB: 61957352081 za projekt: Smotra ulja istočne Istre - 10.000,00
financiranje udruge istarska županija ld zec kršan lagur lag istočna istra agropićan kinološka udruga labin ld ubaš društvo ljivara martinčica