Detaljni plan uređenja zone urbanih vila Kature 2

Detaljni plan uređenja zone urbanih vila Kature 2

9.12.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

U tijeku je izrada Detaljnog plana uređenja zone urbanih vila Kature 2 (u daljnjem tekstu: Plan) koji obuhvaća prostor istočno od gradskog stadiona površine cca 3,9 ha. Izrađivač plana je tvrtka ASK ATELIER d.o.o. iz Zagreba, a nositelj izrade je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju. U tijeku je izrada Nacrta prijedloga Plana.

 

U postupku izrade Nacrta prijedloga Plana izrađena je konzervatorska podloga i održan je sastanak sa svim vlasnicima parcela unutar obuhvata plana radi prikupljanja njihovih planova u svezi sa planiranim odnosno željenim zahvatama na njihovoj parceli. Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji nositelj izrade plana, a za potrebe izrade Nacrta prijedloga Plana, objavio je poziv za prethodnu raspravu u kojoj sudjeluju nadležna tijela i osobe iz članka 79. citiranog Zakona, te drugi sudionici određeni odlukom o izradi Plana.

 

Prethodna rasprava održat će se u srijedu 16. prosinca 2009. godine u konferencijskoj sali  u upravnoj zgradi Grada Labina (prvi kat/soba broj 4) sa početkom u 13 sati. Svi pozvani koji iz određenog razloga ne mogu prisustvovati prethodnoj raspravi imaju mogućnost, najkasnije do 23. prosinca 2009. godine, dostaviti svoja pisana očitovanja na adresu Grad Labin , Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, Titov trg 11, Labin.

 

Izvod iz UPU-a Labina i Presike.pdf4.21 MB
Odluka o izradi DPU-a zone urbanih vila Kature 2.pdf1.11 MB
Poziv za prethodnu raspravu.pdf56.89 KB

 

upu urbanistički plan javna rasprava primjedbe ponovna javna rasprava presika kature upu kature urbane vile nekretnine ask atelier d.o.o