Danas započinje ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

Danas započinje ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac

17.7.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.),  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac (Službene novine Grada Labina broj 04/15.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA  022-05/18-01/2-246, URBROJ: 2144/01-01-18-1  od  03. srpnja 2018. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, objavljuje  PONOVNU JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac.


1.    Objavljuje se ponovna javna rasprava o PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA RABAC (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2.    Novi izmijenjeni Prijedlog Plana kojeg je izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb utvrdio je Gradonačelnik Grada Labina  zaključkom KLASA  022-05/18-01/2-246, URBROJ: 2144/01-01-18-1  od  03. srpnja 2018. godine.

3.    Ponovna javna rasprava u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 17. srpnja  2018. godine do 31. srpnja 2018. godine .    

4.    Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u prostorijama Kluba umirovljenika u Rapcu, Obala maršala Tita 15, svakog radnog dana od 9 - 14 i od 17 – 18 sati.    

5.    Prijedlog Plana bit će objavljen i na web stranici Grada Labina na adresi www.labin.hr.

6.   Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u utorak 24. srpnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Gradskoj knjižnici Labin (Polivalentna dvorana), Rudarska 1a.

7.   Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 31. srpnja 2018. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

-          postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

-          davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

-          uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Grada Labina na adresi Titov trg 11 ili poštom na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe tijekom ponovne javne rasprave mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog Plana izmijenjeni.

8.    Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Više i prilozi

labin grad labin javna rasprava urbanistički plan rabac