Danas obilježavamo Međunarodni dan prava djeteta

Danas obilježavamo Međunarodni dan prava djeteta

20.11.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Međunarodni dan prava djeteta svake godine obilježava se 20. studenoga s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je na taj dan 1959. godine usvojila "Deklaraciju o pravima djeteta", a 1989. godine "Konvenciju o pravima djeteta". Od 20. studenoga 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove.


Obilježavanjem ovog dana želi se senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.


Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva. Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića.


Povodom ovogodišnjeg 20. studenoga, Međunarodnog dana prava djeteta u suradnji Ureda UNICEF-a i djece i odraslih članova Savjetodavnog odbora za dječju participaciju nastala je publikacija "Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju" koju donosimo u privitku.


Prava djeteta dijete djeca prava