BUDUĆA ISTARSKA BOLNICA NA POTPUNO POGREŠNOM MJESTU

19.3.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Crna kronika

Otvoreno pismo ministru zdravlja: buduća istarska bolnica na potpuno pogrešnom mjestu
Istra, 19.03.2012

Bruno Poropat i Damir Radnić iz Odbora za referendum poslali su ministru Ostojiću otvoreno pismo čiji sadržaj prenosimo u cijelosti.

Cijenjeni ministre zdravlja, gosp. Rajko Ostojić,

Ovim otvorenim pismom želimo vas (kao i cjelokupnu hrvatsku javnost) upoznati s još jednom preskupom „prodajom magle“ istarskih političara, odnosno s godinama vršenim pripremama izgradnje (i rekonstrukcije) županijske bolnice u Puli, na potpuno pogrešnim osnovama.

Naime od samog početka pripreme toga projekta on je uvijek imao isključivo političku, a nikada i stručnu podlogu! Jedan od važnijh razloga zašto sve dosadašnje vlasti Republike Hrvatske nisu taj projekt podržavale ili realizirale upravo je taj što je isti bio temeljen isključivo na volji lokalne politike!

Dok je struci ulaz bio zabranjen!!!

Danas već davne 1996.-te godine stručni tim nezavisnih županijskih eksperata raznih struka utvrdio je da su najveći gubici i problemi u poslovanju pulske bolnice u slijedećim segmentima;

a) u troškovima održavanja bolnice na dvije lokacije,
b) na funkcionalnosti bolnice usred urbane zone grada Pule, te
c) opasnostima za pacijente prilikom pristupa bolnicama u samoj jezgri centra Pule (podjednako za pacijente iz svih dijelova Istre).

Stručni tim eksperata tada je preciznom analizom zaključio da se tako značajan projekt, bolnicu od županijskog interesa, treba sagraditi izvan grada i to na glavnoj istarskoj prometnici između Pule i Vodnjana.

To jest upravo onako kako to struka nalaže; „da se takove građevine trebaju locirati na rubu građevinskih područja“.

Od postojećih bolničkih građevina, prodajom na tržištu, mogu se namaći dovoljna sredstva za izgradnju doista nove bolnice na novoj lokaciji, a iste se mogu prenamijeniti primjerenim potrebama razvoja urbaniteta samoga grada i kao takve kvalitetno unovčiti. Tako prezentirana analiza stručnoga tima, na Skupštini Istarske županje, od strane političara označena je kao UTOPIJA, te je odbačena kao varijanta za daljnju razradu, a politika koja tada preuzima i ulogu struke, odlučila je interpolirati novu bolnicu u neprimjeren prostor stambene zone Pule.

Dakle tom isključivo političkom odlukom godinama su se obmanjivali građani Istre kao i vlasti RH. Dok se dosadašnja NE-gradnja većinom koristila politički, kao snažan argument protiv vladajućih u predizbornim kampanjama. Ponižavajuće stanje u našim bolnicama uvijek se je pripisivalo isključivo političkom „Zagrebu“.

Stoga vas ovim otvorenim pismom želimo upozoriti da je taj projekt potpuno neutemeljen na toj lokaciji i da vas lokalne vlasti zapravo uvlače u tu ogromnu investiciju na sasvim pogrešnom mjestu! Kasnije, nakon rekonstrukcije i izgradnje Nove bolnice na ovoj „političkoj lokaciji“, se za tu veliku grešku neće prozivati oni koji su vam podmetnuli ovo loše rješenje, nego će se opet prozivati isključivo „politički Zagreb“ i svakako vaše ministarstvo koje je istu odobrilo!

Predlažemo vam da, pošto još uvijek imate vremena za stručnu obradu više parametara koji determiniraju izgradnju tako značajne građevine(a) kao što je Nova Istarska bolnica, a to su prije svega njena lokacija kao i veličina te namjena postojeće imovine dviju pulskih bolnica, tek nakon takve analize odredite doista novu gradnju iz novaca poreznih obveznika, u korist i na zadovoljstvo svih građana Istre kao i naših brojnih gostiju.

Sa poštovanjem, „Odbor za referendum“
Bruno Poropat i Damir RadnićRead more: http://www.parentium.com/prva.asp?clanak=32852#ixzz1pZ0kx4DY

PULSKA BOLNICA IDS