Bruno Bulić, bivši menadžer u rabačkom hotelijeru: U Maslinici ima daleko većih i važnijih problema nego vući se sa mnom po sudovima. ALI AKO TREBA, SPREMAN SAM I NA TO!

Bruno Bulić, bivši menadžer u rabačkom hotelijeru: U Maslinici ima daleko većih i važnijih problema nego vući se sa mnom po sudovima. ALI AKO TREBA, SPREMAN SAM I NA TO!

22.7.2021. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

"Obzirom na niz neistina i kleveta koje je odvjetnik Koren u ime Maslinice d.o.o. iznio na moj račun u članku Glasa Istre od 14.07.2021. pod naslovom "Vlasnici društva nikada nisu imali niti imaju namjeru prodavati turistički kompleks Maslinica u Rapcu, molim da objavite moje reagiranje:


Na poziv i molbu članova Uprave i to: g. Iva Gentilini, g. Bruna Gentilini i g. Fabia Tovini i njihovog konzultanta dr. Lorenza Prattia zaposlen sam u Maslinici d.o.o. Rabac početkom studenog 2018. godine, a kako mi je tada rečeno radi sređivanja stanja kadrova, sa posebnim osvrtom na organizaciju rada. Cilj Uprave je bio da se poboljšaju recenzije koje su bile na izuzetno niskoj razini, a agencije najavljivale otkazivanje suradnje. Sa Maslinicom sam sklopio Ugovor o radu na 4 sata, kao konzultant Uprave i prokurist za ljudske resurse. Da li je to managerski posao ili ne, neka čitatelji prosude sami. Potpuna je laž da nisam imao nikakve ovlasti. Naprotiv, dodatno na Ugovor o radu koji je poslovna tajna, a koju neću iznositi, ističem da sam imao specijalnu punomoć, temeljem koje sam mogao samostalno donositi odluke kojima se odlučivalo o pravima i obvezama zaposlenika trgovačkog društva Maslinica koje proizlaze iz radnih odnosa, potpisivao sam također i opće i pojedinačne akte, vodio kolektivne pregovore, zaključivao kolektivne ugovore, te predstavljao poslodavca u odnosima s Radničkim vijećem i sindikatom.


Povjerenje

Nadalje, iznesena je neistinita tvrdnja da je Društvo zatražilo da odstupim jer Uprava nije bila zadovoljna mojim radom. Istina je da sam 23. prosinca 2020. godine poslao mail članovima Uprave: g. Fabiu Toviniu, g. Gentilini Ivi i Gentilini Brunu, kao i dr. Lorenzu Pratiu da mi Ugovor ističe 31. prosinca te da ga nemam namjeru produžavati, a idućeg dana dobio sam odgovor g. Tovinia kako ga je moj mail iznenadio, ali ako je to moja odluka, da je poštuje.


Da nisu imali povjerenje u mene, ne bi sa mnom sklopili Ugovor o radu, odnosno prokuri sa svim ovlastima koje iz nje proizlaze. Da nisu bili zadovoljni mojim radom, ne bi izražavali žaljenje zbog moje Odluke. Mogu samo sumnjati da iza navoda u članku stoje sadašnji prokuristi g. Goran Zahtila i g. Johann Anton Maria Steurer, o kojima imam svoje mišljenje koje dijele mnogi radnici Maslinice.


Što se tiče mojih rezultata dovoljno govori činjenica da me Uprava Društva angažirala za taj posao, da je Uprava Društva prihvatila predloženu organizaciju po uzoru na druge uspješne turističke kompanije, a organizaciju koju Maslinica nikada do tada nije imala. Naprotiv, Maslinica je funkcionirala isključivo zbog odgovornih i savjesnih radnika, a ne zbog stručnog managementa. Naime, odmah po mom angažiranju, a nakon što sam „snimio“ situaciju i međuljudske odnose u Maslinici, predložio sam Upravi Društva da makne prokuristu Gorana Zahtilu iz Društva, obzirom da je po mojoj procjeni isti odgovoran za zatečeno stanje u Maslinici, posebno kada se radi o međuljudskim odnosima.

Niske plaće


Što se tiče mogućeg nezadovoljstva Uprave mojim radom, istina je da su se usprotivili isplati nagrade radnicima u kolovozu 2020. godine u ukupnom iznosu od 1.600 kuna, jer je to predstavljalo udar na njihovo poslovanje. Međutim, smatrao sam tada, a smatram i sada da su radnici zbog veoma teških uvjeta rada, ali i niskih plaća, zaslužili tu nagradu, pa ako su zbog toga nezadovoljni sa mojim radom, ja sam na to PONOSAN. Ponosan sam i na to što je u periodu od 2 godine, od kojih je jedna godina bila korona godina, zaposleno 21 radnika na neodređeno vrijeme kojima se godinama, čak i protivno Zakonu, produžavao radni odnos.


Ponosan sam i na to što je za moje vrijeme provedeno u Maslinici najniža isplaćena plaća povećana sa 3.400 kuna neto na 4.800,00 kuna neto i što smo, kao i sve druge kompanije isplatili sav neoporezivi iznos radnicima.


Moj profesionalizam mi ne dozvoljava da komentiram u medijima poslovanje Maslinice i grupacije Horstmann-Gentilini, iako bih o tome mogao puno reći.


Mišljenja sam da u Maslinici ima daleko većih i važnijih problema, nego se „vući“ sa mnom po sudovima, ali ako im to čini zadovoljstvo, spreman sam i na to. Biti će puno zanimljivije čitati što mogu tamo izjaviti, dok i sam razmišljam da zbog uvreda i laži iznesenih na moj račun pokrenem odgovarajući postupak"


Link


Foto: Arhiva Glasa Istre


bruno bulić rabac maslinica