Boris Rogić u Nadzornom odboru 1. Maja

Boris Rogić u Nadzornom odboru 1. Maja

10.9.2008. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Općina Kršan prijaviti će se na natječaj Ministarstva kulture vezano uz ostvarivanje potpore pri obnovi kulturnih dobara na području Općine Kršan.  Općinsko poglavarstvo predložilo je Borisa Rogića iz Čepića za predstavnika Općine Kršan u Nadzornom odboru komunalnog poduzeća «1. Maj» Labin. Donijeta je odluka o sufinanciranju turnira mladih s područja općine koji će se održati 13. rujna u Potpićnu.

Također će sufinancirati desetu međunarodnu biciklističku utrku. U okviru socijalnog programa Općine Kršan odobrena je socijalna pomoć zbog težeg materijalnog stanja  i bolesti obitelji iz Čepića, te jedna pomoć u okviru programa školovanja i obrazovanja.

Vezano uz neprimjerenu vožnju pojedinih vozača, posebice motorista na dionici ceste Kršan – Potpićan, ali i na ostalim prometnicama na području Općine Kršan, uputiti će zahtjev Policijskoj postaji Labin za povećanjem sigurnosti na prometnicama.

Kršan 1.Maj Boris Rogić Komunalno Čepić