Boćarska dvorana u Rapcu i službeno na korištenje Zajednici boćarskih klubova Labin

Boćarska dvorana u Rapcu i službeno na korištenje Zajednici boćarskih klubova Labin

17.11.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport

Danas 17. 11. 2008. u jutarnjim satima, u „Maslinici“ je održan sastanak u svezi sa korištenjem boćarske dvorane u Rapcu. Sastanku su prisustvovali direktor hotelskog poduzeća „Maslinica“ g. Goran Zahtila, tajnik Saveza sportova Grada Labina g. Siniša Verbanac i predsjednik Zajednice boćarskih klubova Labin, g. Romano Grižančić. Temelj sastanku bio je prethodni dogovor vlasnika hotelskog poduzeća „Maslinica“ sa Gradonačelnikom Grada Labina Tuliom Demetlikom, o ustupanju boćarske dvorane na korištenje labinskim boćarima.

Dogovoreno je da će se dvorana ustupiti na korištenje Zajednici boćarskih klubova (u daljnjem tekstu ZBK) od 01. 12. 2008. do 01. 04. 2009. godine. Dvorana će se koristiti radnim danom i vikendom, uglavnom u popodnevnim i večernjim satima, prema rasporedu kojeg će izraditi Izvršni odbor ZBK-a. ZBK Labin plaćati će hotelskom poduzeću troškove režije koji će proizaći iz korištenja objekta, a sredstva će se osigurati dijelom kroz proračun Saveza sportova, a dijelom kroz članarine klubova. Važno je napomenuti da će klubovi dvoranu moći koristiti i u proljetnim i ljetnim mjesecima ali po komercijalnim uvjetima i uz prethodnu rezervaciju, kao uostalom i svi gosti hotelskog poduzeća.

ZBK Labin na osnovu postignutog dogovora planira već ove zime organizirati Zimsku ligu Labinštine kao i školu boćanja za djecu. U svezi sa školom boćanja već su učinjeni prvi koraci, tj. ostvareni su kontakti sa Osnovnim školama kako bi se stekao uvid u zainteresiranost djece i roditelja za taj projekt.

 

Glavni tajnik Saveza sportova Grada Labina

Siniša Verbanac

 

boće boćanje Savez sportova Grada Labina Masnilica zimska boćarsa liga Romano Grižančić Goran Zahtila Siniša Verbanac