Betonirani temelji, radovi na Šohtu ubrzo gotovi

Betonirani temelji, radovi na Šohtu ubrzo gotovi

6.2.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Radovi na simbolu grada, labinskom Šohtu bliže se kraju. Završene su najzahtjevnije faze obnove šohta, a koje uključuju  i tek završene radove na pripremi i betoniranju temelja i temeljne ploče ispod šohta za novi prethodno montiran donji nosivi dio konstrukcije šohta.  Ovim radovima u oknu Labin prethodilo je uklanjanje postojeće armirano betonske ploče i otvaranje okna  te  montaža posebne platforme koja je osigurala nesmetan i siguran rad na  pripremi i izvedbi temelja i temeljne ploče.

Ova tek završena faza radova bila je zahtjevna ali i veoma interesantna oku promatrača jer je otvoreno okno, a šohtu su vraćene njegove „nove noge“ koje će ga nositi slijedećih sto godina.

Sada predstoji razdoblje od  14 dana u kojem će  beton dosegnuti potrebnu čvrstoću i nosivost nakon čega se može skinuti privremena poduporna konstrukcija koja je proteklih  dva mjeseca sigurno „brinula“  o gornjem dijelu  konstrukcije šohta. Istovremeno radit će se na povratu dijelova šohta koji su uklonjeni  i  očišćeni pjeskarenjem  te čišćenju  gradilišta. 

Podsjetimo, obnova Šohta sufinancirana je iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska, odnosno projekta Mine Tour čiji je nositelj Grad Labin.

Projekt MINE TOUR se bavi izazovom neiskorištenog turističkog potencijala rudarske baštine na rubnim područjima programskog područja (PP) i to prirodnog spomenika rudnika Sitarjevec u Litiji te kulturnog spomenika Šoht u Labinu koji su u lošem stanju, a nedostaje i prekogranična promocija, suradnja među akterima na nacionalnoj i prekograničnoj razini. Potrebno je unaprijediti znanje turističkih dionika o načelima održivog turizma te bolje upravljanje baštinom.


šoht rfadovi kova je nasa pjacal