Besplatna prehrana za dio osnovnoškolaca Općine Sveta Nedelja

Besplatna prehrana za dio osnovnoškolaca Općine Sveta Nedelja

13.9.2022. // Sv-nedelja.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Pravo na besplatnu prehranu u osnovnoj školi može ostvariti:

-       -  korisnik Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja

-        - roditelj troje ili više djece.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu nalaze se u prilogu obavijesti.

Ako zahtjev podnosi korisnik Socijalnog programa, zahtjevu se prilaže preslik rodnog lista djeteta, preslik osobne iskaznice roditelja podnositelja zahtjeva i original potvrde o upisu djeteta.

 

Ako zahtjev podnosi roditelj troje ili više djece, zahtjevu se prilaže preslik rodnog lista za troje ili više djece, preslik osobne iskaznice i original potvrde o upisu djeteta.

 

Potpisani zahtjevi sa prilozima mogu se dostaviti poštom ili osobno, na adresu Općina Sveta Nedelja, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina.


Općina Sveta Nedelja sufinancira mjesečne vozne karte učenika Srednje škole Mate Blažine Labin.


općina sveta nedelja sufinanciranje prijevoz