Baza ilegalnig odlagališta otpada - prijavite ilegalno odlagalište u pet koraka

Baza ilegalnig odlagališta otpada - prijavite ilegalno odlagalište u pet koraka

11.1.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

U Istarskoj županiji danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena Baza ilegalnih odlagališta - jedna od većih i značajnijih aktivnosti projekta „DIVA - Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti". Bazu podataka predstavili su Ljiljana Dravec, voditeljica projekta DIVA, Bruno Kostelić, projektni koordinator i Andrej Mandić, projektni asistent.

  

Baza ilegalnih odlagališta jedinstven je projekt takvog tipa u Hrvatskoj jer prati razvoj situacije na terenu i dinamičkog je pristupa problematici. Omogućuje javnosti pristup informacijama o okolišu i sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima okoliša. Baza ilegalnih odlagališta medijima je predstavljena putem tv reportaže te izravnom demonstracijom njezinih mogućnosti i rada.

Web-GIS sadrži ortofoto kartu u mjerilu 1:5000, topografsku kartu s pregledom granica gradova, općina i katastarskih čestica, zaštićena područja te lokacije ilegalnih odlagališta otpada i njihove fotografije. Baza podataka dostupna je svim građanima na web-stranicama http://diva.istra-istria.hr ili http://projekt.diva-istra.eu, a u evidentiranju ilegalnih odlagališta mogu sudjelovati i oni sami. Kako prijaviti ilegalno odlagalište objašnjeno je brošuri „Prijava ilegalnog odlagališta u 5 koraka" dostupnoj na internotskoj stranici projekta DIVA.

Uz javni portal dostupan građanima, predstavljena je i mobilna GIS aplikacija koja omogućuje komunalnim službama i odgovornim osobama jedinica lokalne samouprave da prijave ilegalno odlagalište putem mobilnog uređaja tijekom terenskog obilaska.

Baza pruža dodatne mogućnosti gradovima partnera za što će njihovo stručno osoblje biti osposobljeno i educirano na stručnim seminarima. Uz to, u narednom razdoblju održat će se javno potpisivanje „Sporazuma o obvezama i načinu korištenja Web-GIS aplikacije i službene baze podataka o ilegalnim odlagalištima na području Istarske županije" između gradova partnera Buzeta, Umaga, Pule te Istarske županije i nadležnih inspekcija.

Ova aplikacija omogućuje brži protok informacija i kontinuirani prikaz trenutnog stanja prijavljenih, evidentiranih i saniranih lokacija što daje jasniju sliku na terenu te predstavlja temelj za brže i kvalitetnije donošenje odluka o upravljanju, a u ovom slučaju, u prvom redu, evidentiranje ilegalnih odlagališta otpada.

 

Na projektu baze ilegalnih odlagališta radilo se godinu dana, a za Istarsku županiju izradio ju je Ljubljanski urbanistički zavod (LUZ d.d.). Na izradu internetske i mobilne aplikacije utrošeno je 107.000 kuna, od čega je 85% sredstava osigurano iz Europske Unije.

 

 

PR

 

 

diva ilegalna odlagališta otpada otpad smeće zagađenje baza